erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
75705
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75705

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve, gekadastreerd in 1879: woonstalhuis van drie + vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen en golfplaten), met loodrecht gelegen karrenschob aan zuidzijde en parallel aan de schapenstallen en vernieuwde schuur aan westzijde.

Verankerd, grijs geschilderd bakstenen woonstalhuis met gepikte plint en houten kroonlijst op klossen; woonhuis met dubbelhuisopstand, ingekaste rechthoekige muuropeningen onder strekse boog en luiken; achtergevel met ingekast opkamer- en betralied keldervenster. Segmentbogige betonnen stalvensters. Tweebeukige karrenschob van twee vakken, drie ankerbalkgebinten met pen- en gatverbindingen en vernieuwde beplanking.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Weelde, schets 1879/3.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75705 (Geraadpleegd op )