erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
75708
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75708

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis van vijf + vier traveeën en evenwijdig gelegen westelijke langsschuur beide onder zadeldak (nok parallel aan de straat, zwarte mechanische pannen), respectievelijk gekadastreerd in 1914 en 1939 doch ouder in kern (zie Vandermaelenkaart van circa 1854).

Verankerde bakstenen gebouwen, het woonstalhuis met gecementeerde plint, versierde booglijsten en houten kroonlijst op modillons. Woonhuis met dubbelhuisopstand, vensters en deur met afgeronde bovenhoeken, arduinen lekdrempels en luiken; stal met ijzeren segmentboogvensters, dito houten deur en laadluik. Beide zijpuntgevels met rondbogige topvensters. Zuidwestelijk gelegen opkamer en kelder. Origineel houtwerk. Latere afhang.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Weelde, schets 1914/6, 1939/10.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75708 (Geraadpleegd op )