erfgoedobject

Woonstalhuis

bouwkundig element
ID
75709
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75709
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Woonstalhuis van drie + vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische en Vlaamse pannen), naar verluidt het oudste gebouw van het gehucht. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint, baksteenfries en latere steunberen tussen woonhuis en stal.

Woonhuis met dubbelhuisopstand, rechthoekige muuropeningen met houten latei en strek, luiken en vernieuwde lekdrempels van arduin; zijpuntgevel met vlechtingen; achtergevel met bewaard houten schuifkozijn en betralied keldervenster. Betonnen stalvensters. Interieur met samengestelde balklaag. Inmiddels gesloopt.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75709 (Geraadpleegd op )