erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
75740
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75740
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis van vier + vier traveeën met latere loodrecht gelegen uitbouw en parallele oostelijke langsschuur respectievelijk gekadastreerd in 1875 en 1927. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).

Woonstalhuis met gecementeerde plint en bolronde bakstenen daklijst. Woonhuis met dubbelhuisopstand en beluikte segmentboogvensters; stal met gedichte segmentboogpoort, latere betonnen vensters en deels heropgebouwde zijpuntgevel met rechthoekige houten laadluik.

Driebeukige langsschuur van zeven traveeën met afhang en rechthoekige poorten onder betonnen latei; dek-, kop- en ankerbalkgebinten op gemetselde sokkel.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Weelde, schetsen 1875/1, 1927/2.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n6, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75740 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.