erfgoedobject

Boswachtershuis Boshoeve

bouwkundig element
ID
75742
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75742

Juridische gevolgen

Beschrijving

Boswachtershuis van de Overheide, een domein van circa 700 hectare met landbouwgrond (ongeveer de helft), bossen, moerassen en vennen, ten westen begrensd door de Aa, ten oosten door Nederland, ten noorden palend aan het proefbedrijf van de Boerenbond te Poppel (zie Mierdsedijk 120), ten zuiden aan het Gewestbos van Ravels. Oorspronkelijk gemeentebezit, werd bij KB van 11 april 1912 overgegaan tot de verkoop; op 16 juli 1912 werden alle loten toegewezen aan Georges K.M.C.R., ridder van Havre die onmiddellijk met de ontginning begon en in 1913 het boswachtershuis liet bouwen.

Hoeve met losse bestanddelen bestaande uit een sterk aangepast woonstalhuis van zes traveeën onder schild- en zadeldak (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, zwarte mechanische pannen) met laadluiken ter hoogte van de vroegere stal en oostelijke uitbouw onder plat dak, voorts twee gekoppelde, parallel gelegen langsschuren met afhang, een vrijstaande stal en een loods, alle aan westzijde. Grote lindebomen aan de straatzijde (ten zuiden). Witgeschilderde bakstenen lijst- en puntgevels op dito zwarte plint, rondbogige, segmentbogige en rechthoekige muuropeningen en luiken.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boswachtershuis Boshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75742 (Geraadpleegd op 15-05-2021)