erfgoedobject

Radiologiepraktijk dokter René Van Heurck

bouwkundig element
ID: 7577   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7577

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig kantoor en pakhuis van het hotel Van Heurck in de Paleisstraat, samen opgetrokken naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1897. De arts René Van Heurck, jongste zoon van de oorspronkelijke bouwheer Ferdinand Van Heurck, liet het gebouw in 1922 door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck verbouwen tot radiologiepraktijk. De werken omvatten een beperkte aanpassing van het interieur, toevoeging van een extra verdieping en vernieuwing van het gevelfront in art-decostijl. Dokter René Van Heurck (°Antwerpen, 1893) was een kleinzoon van de internationaal bekende botanicus en microscopist Henri Van Heurck (Antwerpen, 1838-Antwerpen, 1909), die zelf tijdens de later jaren 1890 al experimenteerde met radiografie.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat het gebouw drie bouwlagen onder een plat dak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een plint uit blauwe hardsteen. Symmetrisch van opzet worden begane grond en eerste verdieping geritmeerd door kolossale rechthoekige lisenen met getrapt profiel, een paneel centraal met ruitmotief op de borstwering, een typisch gecanneleerde fries en sluitsteen. De topgeleding onderscheid zich door kordonvormende lekdrempels als een attiek, met panelen op de penanten en een houten kroonlijst. Verder regelmatige registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, met op de begane grond het hoofdportaal in de linker en het dienstportaal in de rechter travee. De smeedijzeren inkomdeuren zijn bewaard, evenals het houten vensterschrijnwerk. Oorspronkelijk kenmerkte de de pakhuisgevel zich door een baksteenparement, ijzeren lateien op de begane grond en een laadluik boven de inrijpoort.

Volgens de bouwplannen uit 1922, omvatte de begane grond de vestibule, een wachtzaal, een donkere kamer en een lokaal voor ‘radiodiagnostic’, met een consultatiekabinet en een keuken in de achterbouw. De eerste verdieping ontsloten door een open trap, werd ingenomen door lokalen voor radiotherapie en elektrotherapie, een werkplaats en een laboratorium in de achterbouw. Op de tweede verdieping slechts bereikbaar via de diensttrap bevonden zich drie kamers.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1897#1165 en 1922#13900.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Radiologiepraktijk dokter René Van Heurck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7577 (Geraadpleegd op 31-03-2020)