erfgoedobject

Kapel van Rooyendonk

bouwkundig element
ID
75783
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75783

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kapel van Rooyendonk
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Kapel gelegen te midden van de velden, langs een aarden weg tussen de Europalaan en de Goorstraat. Gerenoveerd rechthoekig gebouwtje van één op twee traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), minstens opklimmend tot 1783, zie gevelsteen boven inkom.

Verankerde baksteenbouw; voorgevel met vlechtingen en gecementeerde plint. Rechthoekige getraliede venstertjes met arduinen lekdrempels. Rechthoekig houten deurtje onder een strekse boog met tralies en smeedijzerwerk waarin de jaarcijfers "1852"; keperbogig nisje met beeld van het Heilig Hart en bekronend smeedijzeren kruis.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spits tongewelf; rode tegelvloer en cementtegels. Gerestaureerd in 1996-1997. Eertijds met drie waardevolle gerestaureerde polychrome beelden: Heilige Johannes en Maria, deel uitmakend van een Calvariegroep, 16de-eeuws, lindenhout, de huidige beelden zijn kopieën van de originele die zich bevinden in het gemeentehuis; gekruisigde Christus, niet het originele beeld van de Calvariegroep, 17de- of 18de-eeuws.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 1382.
  • SNEYERS J. & KEERSMAEKERS A., De Kapellekens van Retie, Retie, 1939, 12-14.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel van Rooyendonk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75783 (Geraadpleegd op 11-05-2021)