erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
75790
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75790

Juridische gevolgen

Beschrijving

Circa 1928 wordt een bestaand woonstalhuis (circa 1906) verbouwd tot het huidige met vrijstaande loodrecht gelegen langsschuur. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (nokrichting parallel aan, loodrecht op de straat, Vlaamse en mechanische pannen).

Woonstalhuis van zes traveeën met muizentandfries; woongedeelte met dubbelhuisopstand. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien, opkamer- en keldervenstertje op de zuidwestelijke hoek; recent verbouwde stalvensters.

Ten noorden een tweebeukige langsschuur van vier traveeën met zuidelijke afhang; rechthoekige spaarvelden met muizentandfries. Houten poorten met dito lateien. Een aan weerszijden in de muur verankerd dekbalkgebinte met telmerken en pen- en gatverbindingen. Met gras begroeid erf met waterput en notelaar.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Retie, schetsen 1906/9, 1928/9.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75790 (Geraadpleegd op )