erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
7580
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7580

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Louis Hamaide uit 1904. Opdrachtgever was Frans Haepers-Breugelmans, die in de Cobdenstraat later dat jaar door Hamaide nog een burgerhuis (nummer 6) liet optrekken, en in 1905 een tweede winkelhuis.

In het bouwblok begrensd door Stanleystraat, Cobdenstraat en Zénobe Grammestraat realiseerde Louis Hamaide tussen 1904 en 1909 drieëntwintig bouwprojecten, goed voor in totaal eenenvijftig huizen. Twee projecten kwamen tot stand voor eigen rekening en een naaste verwante, de overige voor dertien verschillende opdrachtgevers. Met uitzondering van de huizenrij op nummers 1-5 en de hoekpanden met de Zénobe Grammestraat, bebouwde de architect in de Stanleystraat niet minder dan dertig van de achtendertig percelen. Deze huizen, het merendeel in een door de neorenaissance beïnvloede eclectische stijl en een tiental in gematigde art-nouveaustijl, behoren tot zijn rijpe oeuvre. Als architect actief vanaf omstreeks 1880, beantwoordden de vroege ontwerpen van Hamaide overwegend aan het conventionele neoclassicisme. Kort vóór de eeuwwisseling liet hij zich opmerken met de rijk geornamenteerde neorenaissance-architectuur van het hotel Dierckx en het winkelhuis Heye in de Leysstraat. Omstreeks 1905 leverde de architect een bescheiden bijdrage aan de Antwerpse art nouveau, om zijn loopbaan in 1925 stijlvol af te sluiten met de Herbosch Building, een vroeg voorbeeld van art deco.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, doorspekt met lagen blauw geglazuurde baksteen en witte natuursteen, die ook gebruikt is voor waterlijsten en vensterfrontons, op een plint uit blauwe hardsteen. Licht asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het poortrisaliet. De koetspoort met ijzeren latei en schamppalen, toegang tot een achterliggende werkplaats, flankeert de houten winkelpui met zijingang, pilasters en entablement. Een gevelbreed balkon met smeedijzeren borstwering markeert de bovenverdiepingen, verder geleed door een kordon en het klassieke hoofdgestel. Registers van rechthoekige bovenvensters - enkele met ijzeren latei - bekroond door gebogen frontons, die op de eerste verdieping met bloemenranken versierd zijn. Een tegelfries en een houten kroonlijst op modillons vormen de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de koetspoort, winkelpui en vensters met kleine roeden in het bovenlicht is bewaard.

In het bouwdossier ontbreken de plattegronden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#1783.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7580 (Geraadpleegd op )