erfgoedobject

Dorpswoning met smidse

bouwkundig element
ID: 75856   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75856

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dorpswoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) eertijds met smidse in de twee rechter traveeën, laatstgenoemde quasi volledig ontmanteld; circa 1914.

Verankerde baksteenbouw met muizentand onder houten kroonlijst op modillons; woonhuis met gecementeerde plint en muurbanden en boogstenen van gele en/of zwarte baksteen. Segmentboogvormige muuropeningen; beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Achtergevel met afhang. Parallel gelegen bijgebouw onder zadeldak (mechanische pannen).

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Retie, schets 1914/12.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning met smidse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75856 (Geraadpleegd op 29-11-2020)