erfgoedobject

Kleine Bremelshoeve

bouwkundig element
ID
75875
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75875

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kleine Bremelshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige pachthoeve van de nabijgelegen priorij Corsendonk (Oud-Turnhout). Achterin, langs een aarden weg gelegen hoeve met losse bestanddelen. Huidige woonstalhuis en mogelijk ook de schuur aan de overzijde van de weg in kern opklimmend tot midden 17de eeuw; site vermoedelijk ouder, reeds in de 15de eeuw bezat de priorij acht pachthoeven op grondgebied Retie. Op de Ferrariskaart (circa 1775) vermeld als "Korssendonck Hoeven"; op de Vandermaelenkaart (circa 1854) als "Kleyn BremelsHof".

Eertijds een woonstalhuis met bijgebouwen ten westen, ten noorden en ten zuiden, onder meer schuren, een schob en bakhuis; gebouwen ten westen en schob ten noorden inmiddels gesloopt. Sterk gerenoveerd driebeukig woonstalhuis onder wolfsdak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); heden volledig ingericht als woning.

Oorspronkelijk woongedeelte: oostelijke zijgevel met vlechtingen, sierankers, bewaarde muuropeningen met houten lateien en/of arduinen lekdrempels, zie opkamervenster en getralied keldervenstertje. Noordelijke gevel van woongedeelte met steunberen. Interieur met ankerbalkgebinte, volgens eigenaar op een balk inscriptie met het jaartal "1651".

Ertegenover gelegen intact bewaarde -weliswaar vervallen- driebeukige dwarsschuur van drie traveeën onder een laag reikend schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen, cementen hoek- en nokpannen); deels met horizontale houten beschieting op stijl- en regelwerk, deels van baksteen; stroomlagen verwijzen mogelijk naar de verstening van een oorspronkelijke vakwerkbouw. Langsgevel aan de weg met opgetrokken poorttravee. Vier ankerbalkgebinten op bakstenen sokkel met pen- en gatverbindingen en telmerken; schaar- en nokgebinten; gordingenkap. Gekalkte balken en zoldering. Ten zuiden een recenter bakhuis onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Oude eiken; twee knotlinden vóór het woonhuis.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Bremelshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75875 (Geraadpleegd op )