erfgoedobject

Woonstalhuizen de langen hof en d'oude hoeve

bouwkundig element
ID
75885
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75885

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve "de langen hof" (nummer 6) en "d'oude hoeve" (nummer 7-8). Evenwijdig aan de straat gelegen woonstalhuizen met vrijstaande loodrecht gelegen langsschuur onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen); loodrecht gelegen bijgebouwen; opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw met oudere site.

Verankerde bakstenen gebouwen. Woonstalhuizen bestaande uit een woongedeelte met dubbelhuisopstand van vier en stal van vijf traveeën; lijstgevels met gecementeerde plint en baksteenfries; gevelbrede afhang. Segmentbogige muuropeningen in woon- en rechthoekige in stalgedeelte. Voornamelijk de muuropeningen gewijzigd of aangepast onder meer gedichte poorten, opkamervenster verwijderd, oorspronkelijk houtwerk vervangen, betonnen stalvensters.

Tweebeukige langsschuren van vijf tot zes traveeën; gevels met rechthoekige spaarvelden en baksteenlijsten; afhangen onder lessenaarsdak. Nummer 6 monumentale schuur van circa 1912 met gecementeerde puntgevel; vernieuwd houtwerk. Nummers 7-8 schuur met houten poort onder dito latei; dekbalkgebinten op bakstenen sokkel; stropoppen. Beukenhagen.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Oud-Turnhout, schets 1912/22.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuizen de langen hof en d'oude hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75885 (Geraadpleegd op 28-02-2021)