erfgoedobject

Klooster van de zusters annonciaden van Huldenberg met bewaarschool

bouwkundig element
ID
75887
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75887

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster, heden opgedeeld in een Vrije Kleuterschool (nummer 13) en een privé-woning (kloosterhuis met kapel, nummer 15). Verankerde bakstenen gebouwen, gebouwd circa 1928, zie arduinen gevelsteen in kloosterhuis.

Privé-woning

Vrijstaand kloosterhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien); op de noordwestelijke hoek een loodrecht aansluitende kapel van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (kunstleien) met smeedijzeren kruis; in het verlengde hiervan een aanbouw van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

Sobere lijstgevels met houten kroonlijst op klossen. Voorgevel van klooster met gecementeerde plint; achtergevel met ter hoogte van de bovenverdieping een beglaasde houten erker onder lessenaarsdak die een verbinding maakt tussen de bovenverdieping van klooster en kapel. Segmentbogige muuropeningen. Houten paneeldeur met bovenlicht.

Kapel met voornamelijk rondboogvensters, aan de noordzijde met gekleurd glas in lood. Overwegend bewaard houtwerk en arduinen lekdrempels. Recentere garage tegen de zuidelijke zijpuntgevel.

Vrije Kleuterschool

Ten zuiden van het klooster gelegen langgestrekte klassenvleugel van elf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien); loodrecht gelegen galerij onder lessenaarsdak (kunstleien) met twee open traveeën met houten standvink op stenen sokkel, andere helft van het volume inmiddels dichtgebouwd.

Langsgevel met rechthoekige spaarvelden en muizentand; kopgevel met baksteenfries en spitsboognis met heiligenbeeld. Segmentboogvensters met bewaard houtwerk en arduinen lekdrempels; dito deuren. Klassen van elk twee traveeën links of rechts van een gang loodrecht op de langsgevel; verlaagde plafonds.

Tussen kloosterhuis en school de speelplaats, aan de straat afgesloten door een muurpartij met smeedijzeren poort.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Oud-Turnhout, schetsen 1927/29, 1929/40.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de zusters annonciaden van Huldenberg met bewaarschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75887 (Geraadpleegd op )