erfgoedobject

Onze Lieve Vrouwkapel

bouwkundig element
ID: 75898   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75898

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zeer laag vierkant wegkapelletje onder zadeldak (Vlaamse pannen) met neoclassicistische inslag, daterend uit de 19de eeuw. Felgeelbeschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Rondboognis met ijzeren deur in een lichtblauwbeschilderde omlijsting met lekdrempel tussen (lichtblauwe) vereenvoudigde Toscaanse pilasters, waarop een soort van fronton (met gesmeed ijzeren kruis). Beraapte zij- en achtergevels. Vijf heiligenbeeldjes.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Onze Lieve Vrouwkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75898 (Geraadpleegd op 21-10-2020)