erfgoedobject

Sint-Laurens Instituut

bouwkundig element
ID: 75964   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75964

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Laurens Instituut
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Klooster en scholencomplex, opgericht in 1920 door de broeders van Liefde.

Historiek

Oprichting van een lagere school door de broeders in de bestaande parochiale Heilig Hartschool palend aan de Katholieke Kring in de Kerkstraat, met uitbreiding van twee klassen in 1921 en in 1922. Oprichting en bouw van een middelbare school verder in de Patronagestraat in 1924 en start van de bouw van het klooster met kapel tussen de lagere en middelbare school naar ontwerp van architect A. Van de Vijver die voor de broeders van Liefde ook de kloosters van Nederbrakel en Eeklo naar hetzelfde model realiseerde. De werken werden uitgevoerd door aannemer Lefebure van Zelzate. Aanbouw van een feestzaal achter het kloostergebouw in 1937 en verhoging van het middelbare schoolgebouw met één verdieping in 1948. Een bureel voor de directeur werd bijgebouwd aan de kloostervleugel in 1954 op de plaats van een vroegere Lourdesgrot. Verhoging van de feestzaal met klassen in 1960 en bouw van een turnzaal in 1961. De nieuwe vleugels voor de technische afdeling, opgericht in 1960, werden in 1963 gerealiseerd ten zuiden van het kloostergebouw. In 1981 tenslotte werden de oude lagere schoolgebouwen vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van architect A. Lefebure, uitgevoerd door de firma Van Acker.

Beschrijving

Haaks op de straat ingeplant kloostergebouw met kapel opgetrokken in een eclectisch baksteenarchitectuur met art-deco-invloeden. Oranjerode bakstenen gebouwen met verschillende in U-vorm geschikte vleugels met drie bouwlagen onder afzonderlijke zwarte pannen schilddaken. Deels begroeid hoofdgebouw van drie traveeën met gemarkeerd rechter zijrisaliet met driezijdige erkervormige uitbouw en bekronend getrapt dakvenster. Verticaal gemarkeerde venstertraveeën met spaarvelden, afgewerkt met bakstenen boogfriezen; gevarieerde venstervormen. Links boven, getrapte spitsboognis met beeld van Sint-Laurens op sokkel. Links aansluitend lagere traveeën, palend aan de straatmuur.

Bij de achtergevel aansluitende kloostervleugel van zeven traveeën geritmeerd door spaarvelden, afgewerkt met gelijkaardige boogfriezen. Bij de rechter travee aansluitende kapelvleugel van drie + drie traveeën, waarvan de twee laatste slechts toegevoegd zijn in 1954, onder verspringende zadeldaken, met slank dakruitertje met hoge leien naaldspits en kruis op de eerste travee. Kapel op de bovenverdieping gemarkeerd door drielichtvensters doorlopend in getrapte dakvensters; nieuw schrijnwerk.

Kapelinterieur in 1926 gedecoreerd in art-decostijl door kunstschilder Van Staey (Gent) met onder meer gestileerde engelenfiguren, sjablonenfriezen, tekstbanden en christelijke symbolen, opnieuw geschilderd in 1958 door de firma Zenner. Thans egaal geschilderde eenbeukige ruimte, ingericht als polyvalente zaal, met behouden merkwaardig mijterboogvormig gewelf met groen- en blauw geschilderde ribben op gesculpteerde consooltjes. Voormalig koor met vijfzijdige sluiting met geaccentueerde ribben en behouden rond venster met glas in lood. Heden grotendeels gedichte drielichtvensters; behouden mijterboogvorm met geaccentueerde geschilderde dagkanten.

De feestzaal van 1937 bewaart nog het toneel aan de rechterkant, de omlopende hollijst aan het plafond en aan de linkerkant een bronzen kruisbeeld, gesigneerd “Osc. Sinia, 1931” geflankeerd door hardstenen gedenkplaten met de namen van de gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van de vroegste schoolgebouwen blijft heden enkel nog de middelbare school van 1924 en verhoogd in 1948, herkenbaar met zijn zeven traveeën brede bakstenen gevel met ruime korfboogvormige en mijterboogvormige vensters.

Aan de Patronagestraat wordt het klooster en het scholencomplex afgesloten door een hoge bakstenen muur geritmeerd door pilasters en boogfriezen, doorbroken door verschillende poorten , onder meer met opschrift: “St.-Laurensinstituut/ Moderne Humaniora”.

  • BROEDER LEOPOLD 1970: 50 - St. Laurensinstituut - Broeders van Liefde - Zelzate, in Jubileumalbum St. Laurensklok, XL, speciaal nummer.
  • BROEDER LEOPOLD 1984-85: Hoe het groeide…, Cartularium St.-Laurensinstituut te Zelzate, in St. Laurensklok LVII.2, 29-37).
  • BROEDER LEOPOLD 1984-85: Periode Br. Pacific 1958-59, Deel I, in St. Laurensklok LVII.2, 58.
  • ONDERBEKE J. 1993: Onze school in de jaren 20, in St. Laurensklok, LXIV.1, 6-31.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Laurens Instituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75964 (Geraadpleegd op 16-07-2020)