Ensemble van zes woningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stierstraat
Locatie Stierstraat 6-16, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble van zes woningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

In de Stierstraat is een opvallend ensemble van zes woningen bewaard, een ontwerp dat bouwmeester Ernest Stordiau in 1896 tekende in opdracht van de van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren. Zelf zorgde deze bouwmaatschappij voor de realisatie van talrijke modelprojecten op Zurenborg, waarvan dit eclectische ensemble een sprekend voorbeeld is.

Het ensemble werd ontworpen in een opvallende op de Florentijnse renaissance geïnspireerde neostijl, een bouwstijl die in Antwerpen door Stordiau werd geïntroduceerd en waarvan maar enkele voorbeelden bekend zijn. Deze ingetogen stijl, die door de aparte, grillige vormentaal aansluit bij de art nouveau, kenmerkt zijn oeuvre tussen 1880 en 1899, met onder meer een aantal exemplaren op Zurenborg en het burgerhuis aan de Sint-Jansvliet 16. Hoewel het bouwdossier van Stordiau zes woningen bevat, van nummers 6 tot 16, werd er in 1995 voor gekozen om enkel de symmetrisch opgebouwde, meest opvallende woningen van nummers 8 tot en met 16, als monument te beschermen. Dat de woningen destijds ook naar waarde werden geschat, bewijst de opname van het ensemble in L’Emulation van 1904.

Deze vijf als monument beschermde woningen werden symmetrisch uitgewerkt, met naar het midden toe hoger opgaande lijstgevels met zeer opvallende parementen van natuursteen en een begane grond met rustica. De bovenbouw van nummers 8 en 16 is bekleed met gebakken, versierde tegels in dambordpatroon, met zwierige art-nouveaumotieven. Bel-etagebalkon op voluutconsoles, voor de nummers 10, 12, 14 met balustrade, gesloten zijleuningen en rechthoekige deurvenster onder klassieke waterlijst met fronton, voor de nummers 8 en 16 met ijzeren leuningen en rondbogige deurvensters met deelzuil, medaillon met vrouwenhoofd in zwik en geblokte spitsboogomlijsting op bewerkte pilasters. Bas-reliëfs op friezen en muurdammen van nummers 10, 12, 14; op tegelbezetting en pilasters van nummers 8 en 16 motieven ontleend aan planten- en dierenwereld. Schrijnwerk in ramen en deuren grotendeels bewaard, onder meer met glas in lood in de bovenlichten van de voordeuren; houten rolluiken.

De rechter woning op nummer 6, die Stordiau ontwierp als deel van het ensemble, is kleiner en bescheidener van opzet. Deze woning telt twee traveeën en twee bouwlagen onder een leien mansardedak met drie dakvensters. Natuurstenen parement met een eclectische, op de art nouveau geïnspireerde vormgeving. De vorm van de muuropeningen is wisselend: rechthoekig, segmentbogig met hanenkam, een voordeur met een bovenlicht dat met visblaasmotief is ingedeeld. Balkon in de venstertravee, eenvoudige versiering boven en onder de vensters en onder de kroonlijst. Schrijnwerk bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1896 # 626.
  • L'Emulation, 1904, plaat 16.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Stierstraat

Stierstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.