erfgoedobject

Jongensschool 22 en Meisjesschool 19

bouwkundig element
ID: 7600   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7600

Juridische gevolgen

Beschrijving

Silo 19. Eclectisch schoolgebouw - oorspronkelijk - dubbelschool voor jongens en meisjes, van 1898-1902, naar ontwerp van G. Royers.

Gesloten trapezoïdaal complex met vleugels van twee bouwlagen onder verschillende bedaking, en twee inpandige speelplaatsen, gescheiden door de turnzalen van beide scholen; gelegen tussen Stuivenbergplein ten westen en Viséstraat ten oosten.

Lijstgevels van bak- en natuursteen verticaal geritmeerd door pilasters en risalieten, horizontaal door hoge arduinen sokkel, kordonvormende lekdrempels en klassieke houten kroonlijst op consooltjes. Identiek uitgewerkte voor- en achtergevel met verhoogde risalietvormende middenpartij van zes traveeën met attiek, centrale omlijste dakkapel met voluten en segmentboogfrontons en verhoogde blinde hoektravee met driezijdig fronton. De kortere zijgevels met relatief lagere middenpartij van drie traveeën, risalietvormende ingangstravee geaccentueerd door rondbogig bovenvenster en torenvormige bekroning. Getoogde muuropeningen met vernieuwde ramen.

Aan speelplaatszijden: glazen afdaken op gietijzeren consoles.Intact bewaarde parallel gelegen turnzalen onder zadeldaken met opengewerkte houten dakspanten op consoles; houten vloeren.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Antwerpen, Oostenrijksestraat, Stuivenbergplein.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Jongensschool 22 en Meisjesschool 19 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7600 (Geraadpleegd op 19-11-2019)