erfgoedobject

Pastorie Sint-Petrus en Sint-Martinusparochie

bouwkundig element
ID
76012
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76012

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pastorie gebouwd in 1871 door de gemeente op dezelfde locatie als het oude pastoraal huis dat volgens archiefdocumenten in 1611 reeds aangekocht was door de gemeente met de vermelding dat ze "totte eeuwige woninghe van de pastoor en zijn opvolgers" zou dienen. Het gesloopte gebouw dateerde volgens F. De Potter uit het midden van de 17de eeuw. Kaartmateriaal toont aan dat dit gebouw paalde aan het achterliggende straatje dat nu Pastorijstraat genoemd wordt. De originele bouwplannen, gesigneerd: "Gent den 14 January 1871, de Perre-Montigny", bleven bewaard in het archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te Brussel en het gemeentearchief van Assenede. Op 28 augustus 1871 had de openbare aanbesteding plaats. Aannemer H. Brandes voerde de werken uit. Einde 1872 kon de pastoor de nieuwbouw betrekken.

Imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak, opgetrokken uit oranjerode baksteen met verwerking van arduin voor de plint, hoekkettingen, dorpels en boordstenen. Voorgevel gemarkeerd door een uitspringend risaliet met puntgevelbekroning, extra geaccentueerd door hoekkettingen en de rondboogdeur in een geprofileerde arduinen omlijsting onder dito waterlijst. Origineel schrijnwerk met ijzeren beslag en kenmerkend bovenlicht met ingeschreven cirkel bleef goed bewaard. Ook de neoromaanse rondboogvensters die de gevel ritmeren hebben hetzelfde fraai en authentiek houtwerk. Rechtervensters met mooie glas-in-loodvoorzetraampjes. Een terracottafries onder de houten kroonlijst lijnt de voorgevel af. Eenvoudige gecementeerde achtergevel, eveneens geritmeerd door rondboogvensters. Een dubbele trap met bordes en ijzeren leuning leidt naar de ommuurde verwaarloosde tuin. Het bakstenen bijgebouw onder lessenaarsdak dat de tuin aan de oostzijde afsluit bezit weinig architecturale waarde en zal vernieuwd worden.

De plattegrond toont de aanleg van een klassieke dubbelhuis met centrale gang, eetkamer en salon links, spreekkamer en studieplaats vooraan rechts, trappenhuis in het midden en eetkamer en keuken achteraan. De sobere decoratie met Korinthische pilasters in de gang, stucplafonds met eenvoudig lijstwerk, marmeren schouwmantels, in de eetkamer vooraan nog voorzien van de oorspronkelijke afsluiting met fraai geajoureerde deur en ingewerkt kacheltje, het origineel gevernist binnenschrijnwerk, de trap en de typische zwartmarmeren vloer met ingelegde witte ruitjes, zijn kenmerkend voor de burgerarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw.

  • Archief Administratie voor Monumenten en Landschappen - Brussel, Plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, provincie Oost-Vlaanderen, Assenede, nieuw pastoreel huis.
  • Gemeentearchief Assenede, 861.31, Werken aan gebouwen van de eredienst, pastorij, 1871.
  • Rijksarchief Gent, Modern gemeentearchief Assenede, nummer 6, Beraadslagingen gemeenteraad (1871).
  • Stadsarchief Gent, serie 98, nummer 22, Registre de plans relatifs au Nord de la Flandre (Zelzaete, Ertvelde, Bouchaute et Assenede, Sas de Gand) par Bart. De Buck, 1657-59.
  • DE POTTER - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, deel 1, Gent, 1870-72, Assenede, p. 165.
  • DIERICKX C., Architect Edmond de Perre-Montigny en zijn bouwwerken in Groot-Assenede, in De Twee Ambachten, XII,2, 2004, p. 8-29.
  • PAUWELS O., Assenede tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648), in De Twee Ambachten, VII, 1, 1999, p. 78-86.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie Sint-Petrus en Sint-Martinusparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76012 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.