erfgoedobject

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

bouwkundig element
ID
76021
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76021

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1856 beslist de kerkraad van Bassevelde de bouwvallige en te kleine pastorie voor twee vicarissen, te slopen en te vervangen door nieuwbouw iets ten oosten van het oude gebouw. De aanbesteding gebeurde op 26 oktober 1856. Aannemer J. Nemmegeers uit Zaffelare voerde de werken uit. Een gevelsteen rechts van de toegangsdeur vermeldt: "E. Bekaert Pastor/ D. Van de Wattyne/ Burgemeester/ 1857". In 1953 werd de tuinmuur aan de Assenedestraat hersteld na oorlogsschade en deels verlaagd naar plannen van architect A. De Pape. Eind 2003 verdween de tuinmuur en een ijzeren brugje aan de Nieuwe Boekhoutestraat. De pastorie kreeg een nieuwe bestemming als kinderopvang. De ruime pastorietuin, die nu een openbare functie heeft, kreeg een nieuwe afsluiting.

Het vrijstaande, op een terp tussen twee belangrijke dorpsstraten ingeplant herenhuis met aansluitende tuin, heeft een imposant en beeldbepalend karakter. Het typische dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak en is opgetrokken in neoclassicistische stijl. De bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels op een grijsgeschilderde plint, enkel aan de voorgevel voorzien van arduinplaten, worden afgelijnd door een omlopende geprofileerde daklijst, een onversierde fries en een witgeschilderde houten kroonlijst op klossen. De identiek uitgewerkte voor- en achtergevel worden verticaal gemarkeerd door een middenrisaliet, geaccentueerd door de rechthoekige arduinen deuromlijsting met driehoekige frontonbekroning en een eveneens in arduin omlijst bovenvenster, en worden horizontaal geleed door een cordon. Eenvoudige rechthoekige vensters met witgeschilderd T-vormig houtwerk op arduinen dorpels, met persiennes op de begane grond. De voor- en achterdeur bewaren nog het origineel bovenlicht met typische roedeverdeling. De zijgevels zijn enkel doorbroken door een centraal bovenvenster.

Interieur

De oorspronkelijke plattegrond van een klassiek dubbelhuis en de interieurdecoratie uit het midden van de 19de eeuw bleven grotendeels behouden. Centrale gang met tochtdeur met fraaie geëtste glaspanelen met opschrift: "Geloofd zij Jezus Christus/ amen" en voorstelling van de Goede Herder, en kenmerkende indeling met gemarmerde pilasters, marmerschilderingen en plafond met thans polychroom geschilderde stucdecoratie. Ook het binnenschrijnwerk, de marmeren schouwmantels en het stucwerk van de plafonds in de verschillende salons, representatief voor de bouwperiode, zijn bewaard.

Ten oosten van het huis strekt zich een landschapstuin uit met vijver, en verhevenheid in de zuidoosthoek, slingerpaden, voornamelijk inheemse bomen en grasperken. Momenteel wordt de tuin gesaneerd en deels heraangelegd voor een nieuwe openbare functie.

  • Gemeentearchief Assenede, beraadslagingen gemeenteraad Bassevelde.
  • Gemeentearchief Assenede, Bassevelde, 861.31, Herstellingswerken door oorlogsschade beschadigde omheiningsmuur pastorie, 1953-55.
  • Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76021 (Geraadpleegd op 15-06-2021)