erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
76039
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76039

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis met tuin en koetshuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Burgerhuis met oudere kern mogelijk van twee kleine huizen, heden een dubbelhuis met gecementeerde, art-decogetinte voorgevel uit de jaren 1920, naar verluidt naar ontwerp van architect Leon De Schilder ter vervanging van een sobere bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met geaccentueerde arduinen 18de-eeuwse spiegelboogdeur, gekend door oude prentbriefkaarten.

Vooral in het interieur en in de achtergevel is de oudere bouwhistorie van het pand nog duidelijk af te lezen: rechtervoorkamer met de balklaag met zware moerbalken met opgenagelde versierde sloffen steunend op zandstenen consoles uit een eerste bouwfase van de woning die minstens opklimt tot de 16de eeuw.

Een landboek horende bij een kaart van de "Stad van Assenede" van 1657 door Bartholomeus de Buck, geeft de griffier Garemyn als eigenaar van een "huys ende erve met lochting tot aan de watergang", groot 93 roeden. De versie van 1788 geeft als eigenaar Antoon de Boes, van 1757 tot 1760 burgemeester van de "Stede en het Ambacht Assenede". Vermoedelijk in het begin van de 18de eeuw, huis achteraan uitgebreid met een ruime opkamer boven een overwelfde woonkelder. In de achtergevel verwijzen de getraliede keldervensters met zandstenen latei, de zandstenen hoekblokken van de oorspronkelijke kruiskozijnen bij de hoge vensters en de zware muurankers naar deze bouwfase. Gerecupereerde baksteentjes van een binnenmuur met jaartal 1833 en de initialen I V P verwijzen vermoedelijk naar de verbouwing, mogelijk met toevoeging van de bovenverdieping, en de classicistische aankleding van het huis door de toenmalige eigenaar Jan Bernard van Peene, notaris en burgemeester van Assenede (1825 tot 1857). Volgens kadasterarchief laat notaris Guillaume van Peene in 1870-1872 het koetshuis met paardenstal bouwen, achteraan palend aan de Stadhuisstraat, en het huis inwendig aanpassen. In 1920 wordt brouwer Leo De Rudder- van Peene eigenaar.

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Gecementeerde voorgevel op een plint van arduinplaten afgelijnd door een houten tandlijst en kroonlijst op klosjes. Toegevoegde driezijdige houten erker boven de deur. Cementering met schijnvoegen verfraaid met een bloemenfries ter hoogte van de bovenvensters en ovale medaillons op de borstweringen. Rechthoekige vensters, per travee gevat in een rechthoekige nis met witgeschilderd schrijnwerk met typische roedeverdeling in de bovenlichten. Ook de erker en het bovenlicht van de zwartgeschilderde vleugeldeur met ovale medaillonversiering hebben hetzelfde verzorgd schrijnwerk.

De plattegrond toont de klassieke dubbelhuisaanleg met centrale gang met links en rechts deuren naar de verschillende kamers. Zwartmarmeren vloer met kenmerkende ingelegde witte ruitjes en de beglaasde vleugeldeur, typische interieurelementen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechterkamer vooraan met oorspronkelijke samengestelde balklaag met zware, loodrecht op de straat gelegde moerbalken met opgenagelde versierde sloffen op zandstenen consoles en plaats van de oorspronkelijke haard. In de opkamer erachter, moerbalken parallel aan de straat geplaatst en voorzien van versierde uiteinden. Onder de opkamer, merkwaardige overwelfde woonkelder van twee traveeën met witgekalkte gedrukte tongewelven rustend op consoleloze aanzetten. De zuidelijke tuinzijde en de oorspronkelijk vrijstaande oostzijde zijn doorbroken door getraliede keldervensters, in de eerste travee verbouwd tot een deur naar de tuin. Tegen de westmuur, grote betegelde haard geflankeerd door witgekalkte halfzuilen met dubbele voluten als kapitelen en houten schoren ter ondersteuning van de schoorsteenbalk; links en rechts, houten ingewerkt kasten. Wit met blauwe tegels met typische spin als hoekmotief en tafereeldecor met landschapjes, gekend vanaf de tweede helft van de 17de eeuw, sieren de binnenwanden. In de zuidoosthoek, bewaarde hardstenen gootsteen en armpomp. Typische zeszijdig witte en zwarte tegels vormen een geometrisch vloerpatroon. Tweede wijnkelder met gemetste rekken is overwelfd met een tongewelf.

In de beplante binnentuin bevindt zich een merkwaardig rond gemetseld, voorheen witgekalkt toiletgebouwtje op gepikte plint onder plat dak, afgewerkt met een groengeschilderde gelobde lijst op fraaie uitgesneden houten consoles. Getoogde deur en deuropening bekroond met waterlijstje in zwarte baksteen verwijzend naar de laat 19de-eeuwse bouwtrant.

Achteraan, witgekalkt koetshuis gemarkeerd door muraalbogen op lisenen met fijne imposten, in de middentravee voorzien van een brede doorrit onder zware balk. Links, deur naar zadelkamer, verlicht door een halfrond venster met ernaast de paardenstal met nog behouden hardstenen voederbakken en ruif. Verankerde bakstenen straatgevel op gepikte plint met anderhalve verdieping heeft aangepaste poorten onder I-lateien.

 • Kadaster Gent, Archief.
 • Rijksarchief Gent, Ambacht Assenede, nummer 220.
 • Stadsarchief Gent, serie 98, nummer 22, Registre de plans relatifs au Nord de la Flandre (Zelzaete, Ertvelde, Bouchaute et Assenede, Sas de Gand) par BARTH. De BUCK, 1657-59.
 • DE RUDDER P., persoonlijke notities.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76039 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.