erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
76084
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76084

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve van het regionaal kenmerkende open hoevetype met losse bestanddelen op met gras begroeid erf en afgesloten met ijzeren hek. Het boerenhuis klimt op tot minstens 18de eeuw. De huidige bedrijfsgebouwen dateren uit de 20ste eeuw. Voorheen met interessant wagenhuis met houten beplanking en rieten dak, gedateerd 1752, verkocht in 1985.

Boerenhuis van vier traveeën onder zadeldak (pannen), daterend uit de 18de eeuw. Gewitte naar het westen gerichte voorgevel, afgelijnd door daklijst en gepikte plint. Rechthoekige houten kozijnen met wit geschilderde persiennes. Korfboogvormig deurtje met geprofileerde dagkanten in derde travee, gevat in groengeschilderde omlijsting. In rechter zijgevel sporen van kleiner huis en latere uitbreiding naar achtergevel aangegeven door muurvlechtingen. Rechter zijaanbouwsel onder lessenaarsdak. Aan de achterzijde, latere uitbreiding met keuken van circa 1900.

Binnenshuis klassieke indeling met centrale woonkamer geflankeerd door slaapkamers en opkamer, voorzien van enkelvoudige, witgeschilderde balklaag met versierde balken. Overwelfde kelder onder de opkamer. Woonkamer en slaapkamer met kleurrijk vloertegeltapijt van circa 1927. Paneeldeurtje met 18de-eeuwse profilering naar keuken. Links van woonkamer, voormalige opkamer met bewaarde tegelvloer van rode en zwarte tegels. In keuken, getoogd plankendeurtje, in de oorspronkelijke buitengevel, en verschillende oude deuren met oud beslag, ook schapraai met getralied deurtje met 18de-eeuwse profilering.

Ten zuiden op het erf en haaks op de woning ingeplant, groot bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak (pannen) met schuur en stallen voorheen met twee mendeuren, daterend van 1905. Aan de erfzijde, in de jaren 1960 toegevoegde koeienstallen. In geveltop van straatgevel, laadluik met erboven gevelnisje met beeld van Heilige Familie en in rode baksteen gemetst kruis. Achter het huis, bakhuis van het tweeledige type onder zadeldaken, ovengedeelte deels ingestort.

  • RYSERHOVE A. - TONDAT R., Oud Assenede, in Appeltjes van het Meetjesland, nummer 20, 1969, p. 339.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76084 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.