Teksten van Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing

Eenheidsbebouwing (2015)

Deze huizen zijn het bewaarde rechtse deel van een oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1893 naar ontwerp van J.P. Bilmeyer en J. Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Het aansluitende linkse deel van de eenheidsbebouwing (nummer 72 en verder) werd vervangen door nieuwe bouw na de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De blikvanger van de reeks is woning "De Tweelingen" op nummer 70. In de Dolfijnstraat werd volgens hetzelfde gevelschema een sterk gelijkende huizenreeks opgetrokken.

De woningen tellen twee traveeën en twee bouwlagen en zijn gevat onder zadeldaken. Terugkerende elementen zijn de hardstenen plinten, houten kroonlijsten, kordonlijsten en rechthoekige muuropeningen. Neoclassicistische gevels worden afgewisseld met woningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, wat het typische en zeer herkenbare recept is van de Naamlooze Maatschappij, waarmee ze het karakter van Zurenborg heeft bepaald.

Nummer 56 is een neoclassicistische woning waarvan de gevel getypeerd is door imitatievoegen. De muuropeningen zijn gemarkeerd door entablementen en een fronton bij het benedenvenster. Smalle bovenvensters met meanderfries, in de venstertravee gekoppeld met een deelzuil met Ionisch kapiteel. Onder de kroonlijst een palmettenfries. Fraai houten schrijnwerk deels bewaard.

Nummer 58 is één van de accenthuizen van de rij, met een rode bakstenen trapgevel die boven de lijstgevel uitsteekt. Bak- en natuursteencombinatie eigen aan de neo-Vlaamserenaissance-stijl, met decoraties zoals noppen, speklagen, overhoekse pinakels in de geveltop, smeedijzeren sierankers, een fries in veelkleurig metselwerk. Schrijnwerk van de ramen en deur is vernieuwd.

Nummer 60 is een neoclassicistische woning met rechthoekige muuropeningen die versierd zijn met entablementen op pilasters met bloemenfries. Verder imitatievoegen op de eerste verdieping en imitatiebossage beneden. Vernieuwd schrijnwerk.

Nummer 62 is een neoclassicistische woning onder een mansardedak, met een opvallende vormgeving van de bovengevel met één centraal venster tussen pilasters met grote schijven in de muurvelden. Op de begane grond een venster en een deur, parement met imitatievoegen.

Nummers 64 en 66 vallen op door de decoratie die inspeelt op de straatnaam, met op de centrale muurdam een medaillon met de portretten van een tweeling in stucdecoratie. Dergelijke thematische decoratie is typisch voor de huizenreeksen die in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen zijn ontworpen. Begane grond met brede dubbele deur en venster. Beide parementen op het gelijkvloers versierd met imitatievoegen. Identieke afwerking van de verdiepingen: op de eerste verdieping vensters met ijzeren borstweringen, en stucdecoratie in fries en op de tussenliggende muurdam. Halve bovenverdieping met lage, gekoppelde vensteropeningen waartussen een stucpaneel met vaas. Onder de kroonlijst een fries met plantenranken.

Nummer 68 is een tweede accentgevel in de huizenrij, met een rode bakstenen lijstgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De woning telt twee traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak met groot centraal dakvenster. Begane grond met natuurstenen speklagen en een puilijst in dambordpatroon. Accent op de verdieping, met een breed drielicht met natuurstenen tussenzuilen en smeedijzeren borstweringen. De natuurstenen bovendorpel die het drielicht verbindt, loopt door op de muurdammen, die als pilasters met ruitvormige decoratie zijn uitgewerkt. Panelenfries met noppen onder de houten kroonlijst. Houtwerk van ramen en deur vernieuwd.

Nummer 70, woning "De Tweelingen" (zie opschrift) vormt het pronkstuk van de rij, met een stucdecoratie waarop opnieuw een tweeling is verbeeld en een hoge leien spits. Het is een opvallend burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De rode bakstenen gevel met natuurstenen accenten heeft een licht uitspringende middentravee uitlopend in bekronende toren onder leien spits, met flankerende vleugelstukken. Typische neorenaissance-ornamenten zijn de doorlopende banden, kordons, diamantkop- en wortelmotieven, rolwerkcartouches. Begane grond met rondboogvenster en deur, waarin het originele schrijnwerk is bewaard; boven eenvoudige houten vensters, eveneens met bewaard schrijnwerk.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1539 # 510.

Bron: -
Auteurs:  Hooft, Elise
Datum: 2015


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing [online], https://id.erfgoed.net/teksten/184805 (geraadpleegd op 25-06-2021)


Huizen (1989)

Bewaard rechtse deel van oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1895 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Typische bepleisterde en beschilderde neoclassicistische lijstgevels afgewisseld met neotraditionele baksteenbouw. Aansluitend linkse deel van de eenheidsbebouwing (nummer 72 en verder) vervangen door nieuwe bouw.

Nummer 58. Enkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl onder pannen zadeldak (nok haaks op straat). Trapgevel opgetrokken in bak- en natuursteen.

Nummers 64-66. Identieke rijhuizen met apart uitgewerkte halve verdieping.

Nummer 70. Zogenaamd "De Tweelingen" (zie opschrift), enkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Baksteenbouw met licht uitspringende middentravee uitlopend in bekronende toren onder leien spits, flankerende vleugelstukken. Doorlopende banden, kordons, diamantkop- en wortelmotieven. Begane grond met rondboogvenster en deur.

  • ELAUT A. en POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 1988, 7.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1989


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7613 (geraadpleegd op 25-06-2021)