Roephuis Het Kot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wichelen
Deelgemeente Schellebelle
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer, Wichelen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Wichelen (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Roephuis Het Kot

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-1962.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Roephuis Het Kot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Beboomd dorpsplein met voetweg Zwanewegel

Deze bescherming is geldig sinds 11-01-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Roephuisje met roeptribune zogenaamd "'t Kot"(beschermd monument bij koninklijk besluit van 28.05.1962), gelegen op de plaats tegenover de kerk. Roephuisje met roeptribune voor de wettelijk opgelegde afkondiging van algemene en lokale verordeningen te Schellebelle, in de volksmond gekend als "het Kot". Het is mogelijk dat het "Kot" ook een functie bezat gekoppeld aan het gebruik van het plein als marktplaats en als cel voor kortstondige opsluitingen.

Kleine bakstenen constructie onder pannen zadeldak met een overluifelde pui, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, bij de restauratie in 1994 opnieuw wit geschilderd met een gepikte plint met deels vernieuwde zandstenen hoekstenen. Gevel aan de deurzijde afgelijnd met geblokte hoekpilasters en bekroond met puntgevel. Boven de deur ingemetselde jaartalsteen "1679", vermoedelijk later aangebracht, en erboven zandstenen reliëf met rankwerk. Naar de kerk gerichte noordgevel met roeptribune gevormd door een (later bijgevoegd?) verhoog onder afdak met driehoekig fronton onder pannen zadeldakje, gedragen door twee bakstenen zuilen. Gemetste balustrade afgedekt door hardstenen dorpel met traliegaten. Op een spleet na gedicht venster in de zuidgevel, een eveneens gedicht venster in de noordgevel. Binnenin bewaarde beddenbak van de gevangeniscel.

  • DE WIN P. & MOENS F., De "roepstenen" en "kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdrage tot de orale bekendmakingen in het verleden, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, Deel XLII, 1988, p. 5-45, 64.
  • TEMMERMAN A. - VAN DER EECKEN G., Het Kot, "Rond de Stenen Linde", XV, 1, 1990, p. 3-19.
  • TEMMERMAN D., ‘t Kot, "Rond de Stenen Linde", XXVI, 2, 2001, p. 48-50.
  • VAN DER EECKEN G., De restauratie van "’t Kot", "Rond de Stenen Linde", XIX, 2, 1994, p. 57-66.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Beboomd dorpsplein en voetweg

Dorp, Hoogstraat, Zwanewegel (Wichelen)

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Wichelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.