erfgoedobject

Roephuis Het Kot

bouwkundig element
ID
76137
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76137

Juridische gevolgen

Beschrijving

Roephuisje met roeptribune zogenaamd "'t Kot"(beschermd monument bij koninklijk besluit van 28.05.1962), gelegen op de plaats tegenover de kerk. Roephuisje met roeptribune voor de wettelijk opgelegde afkondiging van algemene en lokale verordeningen te Schellebelle, in de volksmond gekend als "het Kot". Het is mogelijk dat het "Kot" ook een functie bezat gekoppeld aan het gebruik van het plein als marktplaats en als cel voor kortstondige opsluitingen.

Kleine bakstenen constructie onder pannen zadeldak met een overluifelde pui, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, bij de restauratie in 1994 opnieuw wit geschilderd met een gepikte plint met deels vernieuwde zandstenen hoekstenen. Gevel aan de deurzijde afgelijnd met geblokte hoekpilasters en bekroond met puntgevel. Boven de deur ingemetselde jaartalsteen "1679", vermoedelijk later aangebracht, en erboven zandstenen reliëf met rankwerk. Naar de kerk gerichte noordgevel met roeptribune gevormd door een (later bijgevoegd?) verhoog onder afdak met driehoekig fronton onder pannen zadeldakje, gedragen door twee bakstenen zuilen. Gemetste balustrade afgedekt door hardstenen dorpel met traliegaten. Op een spleet na gedicht venster in de zuidgevel, een eveneens gedicht venster in de noordgevel. Binnenin bewaarde beddenbak van de gevangeniscel.

  • DE WIN P. & MOENS F., De "roepstenen" en "kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdrage tot de orale bekendmakingen in het verleden, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, Deel XLII, 1988, p. 5-45, 64.
  • TEMMERMAN A. - VAN DER EECKEN G., Het Kot, "Rond de Stenen Linde", XV, 1, 1990, p. 3-19.
  • TEMMERMAN D., ‘t Kot, "Rond de Stenen Linde", XXVI, 2, 2001, p. 48-50.
  • VAN DER EECKEN G., De restauratie van "’t Kot", "Rond de Stenen Linde", XIX, 2, 1994, p. 57-66.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Roephuis Het Kot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76137 (Geraadpleegd op )