erfgoedobject

Schuur en stallen van lijnkoekwatermolen

bouwkundig element
ID
76161
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76161
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige bedrijfsgebouwen, namelijk schuur (nu café-restaurant) deels teruggaand op een voormalige lijnkoekwatermolen en aan de overzijde van de straat gelegen stallen. Gelegen op de linkeroever van de Molenbeek en oorspronkelijk horend bij de "Watermolen" met aanleunend molenaarshuis te Wichelen op de rechteroever van de Molenbeek (Watermolenweg 100, Wichelen). De Molenbeek vormt de grensbeek tussen Wichelen en Serskamp.

Watermolensite minstens opklimmend tot de 18de eeuw, opgetekend op de Ferrariskaart van 1771-1778. Volgens archiefdocumenten "den Watermolen, Stampkot, huys, schuere ende stallingen (….)" in bezit van de "Prochie ende heerelyckheden van Wichelen ende Cherscamp" in 1789 openbaar verkocht en verworven door de weduwe van P. de Loose uit Gent. Begin 19de eeuw nog in het bezit van de familie de Loose, en door erfenis in 1874 overgedragen aan Charles de Kerchove de Denterghem, burgemeester van Gent. In handen gebleven van de familie de Kerchove tot de verkoop in 1919.

Het lagere kleine gedeelte van de voormalige dwarsschuur, rechts zijdelings palend aan de linkeroever van de Molenbeek, gaat terug op een aanvankelijke "moulin à eau à tourteaux" of lijnkoekwatermolen. Volgens kadastergegevens circa 1890 aanzienlijk uitgebreid en gewijzigd van bestemming tot landgebouw. Volledig gerenoveerd, bepleisterd en geschilderd gebouw onder zadeldak parallel aan de straat, nu ingericht als café-restaurant. Watergevel met behouden onderbouw en sokkel in natuursteen van de vroegere watermolen.

Aan de overzijde van de weg gelegen deels vervallen vrijstaande stal, volgens het kadasterarchief gebouwd circa 1890 ter vervanging van twee kleinere gebouwtjes. Verankerde en gewitte bakstenen stal onder pannen zadeldak met lager gedeelte naast de linkeroever van de Molenbeek. Straatgevel op gepikte plint en afgelijnd door getrapte daklijst. Enkele muuropeningen met houten latei of I-balk met rozetten (meerdere gedicht). Behouden ijzeren aalpomp.

  • Rijksarchief Gent, Fonds Desmanet de Biesme, nummer 1473.
  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, archief.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen naar de gegevens van het Archief van het Kadaster, Eerste aflevering, de arrondissementen Aalst en Dendermonde, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen 1960, XIV, Gent, 1962, p. 155-156, 173-174.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    De Watermolen

  • Is deel van
    Serskamp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schuur en stallen van lijnkoekwatermolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76161 (Geraadpleegd op )