Steunpunt Seydlitz

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Lombardsijde
Straat Strandlaan
Locatie Strandlaan zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Restanten Steunpunt Seydlitz

Deze bescherming is geldig sinds 26-02-2007.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steunpunt Seydlitz

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Laureinsstrand

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1982.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO II

Beschrijving

Strandlaan z.nr. (ook te Westende, Koning Ridderdijk z.nr.). Steunpunt Seydlitz, een Duits steunpunt van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Oorspronkelijk kustbatterij met zes 15.5 cm kanonnen. De kanonnen stonden opgesteld op open beddingen. De manschappen en hun faciliteiten waren verdeeld over diverse types van bunkers.

Een aantal bunkers zijn begin jaren 1980 afgebroken. Wat op vandaag nog rest - de bouwwerken liggen in de duinen en zijn deels verzand - vormt een goed beeld van de Duitse bunkers langsheen de kust. O.m. volgende bunkers zijn bewaard: één manschappenbunker (Regelbau 502), één VF keukenbunker (Regelbau 7a K), één Vf manschappenbunker (Regelbau 2a), twee Tobruks met rond mangat (Regelbau 58 d), twee volledig verzande bunkers (type onbekend), één anti-tankmuur.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 2377.

JACOBS M., De Atlantikwall langs onze kust, in In de Steigers, 1999, 1, p. 22-26.

PHILIPPART F., LEYSEN E., Dossier Oostende: Halve Maan, Batterij Hundius, Simon Stevin Stichting, onuitgegeven nota, 5 dec. 1995.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.