Duitse observatiebunker/vuurleidingspost

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Lombardsijde
Straat Koninklijke Baan
Locatie Koninklijke Baan zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Duitse bunker

Deze bescherming is geldig sinds 26-02-2007.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse observatiebunker/vuurleidingspost

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO II

Beschrijving

Koninklijke Baan z.nr. (gelegen op het domein van Camping Cosmos, Koninklijke Baan nr. 151) Duitse observatiebunker/ vuurleidingspost van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Restant van een kustbatterij uit het begin van de oorlog die in 1943 reeds verlaten was (want niet meer vermeld op een kaart van dat jaar). Op een luchtfoto van 1948 zijn nog zes open beddingen te zien. Op vandaag resten er enkel nog zes Wellblech bunkers, zes betonnen verblijven en de Vf vuurleidingsbunker (een zelfde type is bewaard aan de Kalkaartweg te Leffinge).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 2377.

JACOBS M., De Atlantikwall langs onze kust, in In de Steigers, 1999, 1, p. 22-26.

PHILIPPART F., LEYSEN E., Dossier Oostende: Halve Maan, Batterij Hundius, Simon Stevin Stichting, onuitgegeven nota, 5 dec. 1995.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.