erfgoedobject

Kasteel Roegiers

bouwkundig element
ID
76313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76313

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteel Roegiers, gelegen in een omgracht park afgesloten met een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers met vaasbekroning. Tuin aangelegd in landschappelijke stijl met vijver en ijzeren brugje, opvallende rij platanen aan de walgracht.

Gelegen ten westen op de oude omgrachte abdijsite. De abdij van Oosteeklo werd gesticht begin 13de eeuw. In 1577 werd de abdij vernield door de calvinisten en niet meer heropgebouwd. De communauteit werd in 1585 aan de Oude Houtlei in Gent heringericht, de oude abdijgebouwen in Oosteeklo werden verder als landbouwbedrijven in gebruik genomen en als buitenverblijf van de religieuzen. In 1783 bouwde de laatste abdis, Victoria van de Wiele, een nieuw buitenhuis voor de nonnen op de oude abdijsite, ter vervanging van het verderop gelegen vroegere gastenverblijf, nu Kloosterakkerstraat 2A. In 1798 werd het kasteeldomein als "zwart goed" verkocht aan Pieter Van Rooten, die er een stokerijgebouw oprichtte. Reeds in 1802 werd het domein met kasteel, stokerij, en hovenierswoning openbaar verkocht aan J. H. Bruers. In 1839 kwam het goed in handen van Angelus Roegiers. De nieuwe eigenaar, burgemeester van 1867 tot 1886, richtte een bierbrouwerij op in de vroegere jeneverstokerij. Ook de volgende generaties van de familie Roegiers, woonden op het kasteel, waren burgemeester van de gemeente en baatten de brouwerij uit. De brouwerij werd stopgezet tijdens de bezetting door de Duitsers in 1917. Herman Roegiers werd één van de medestichters van de coöperatieve brouwerij Krüger in Eeklo. In Oosteeklo bleven de vroegere brouwerijgebouwen in gebruik als bierbottelarij en bierhandel tot de jaren 1960. Heden is het kasteel nog steeds in handen van de familie Roegiers.

Oorspronkelijk gepleisterd en witgeschilderd kasteel daterend van 1783 - 1785, volgens het kadasterarchief uitgebreid tot U-vorm circa 1910, ontpleisterd en uitgebreid met een nieuw woongedeelte ten zuiden in 1938. Opgetrokken van baksteen, volgens archiefstukken werd ook gebruik gemaakt van afbraakmateriaal van de gesloopte abdijkerk van Baudeloo in Gent. Groot rechthoekig gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (zwarte pannen). Lijstgevel met dubbelhuisopstand met bekronend driehoekig fronton met oculus boven de drie middentraveeën. Rechthoekige deur met bovenlicht, opengewerkte paneeldeur versierd met brouwersattributen, en gevat in een geprofileerde arduinen spiegelboogvormige omlijsting met sluitsteen en rechte kroonlijst. De trap naar de voordeur en de halfronde luifel in ijzer en glas zijn afkomstig van een kasteel in Merelbeke en werden hier geplaatst na de verbouwingswerken aan het kasteel in 1938. Rechts van de voordeur, later ingebrachte wapensteen van de abdis Isabella Clara Eugenia de Houchin met jaartal 1682 en opschrift "Oostecloo/ Houchin", afkomstig van één der nabijgelegen hoeven. Heden rechthoekige vensters met T-ramen gevat in een witgepleisterde omlijsting, op de begane grond voorzien van persiennes en schuiframen, vermoedelijk aangebracht bij de verbouwingen van 1938. De rechter vensters van het salon bevatten nog houten kruiskozijnen met glasraampjes in de bovenlichten. Achtergevel gelijkaardig aan voorgevel. De haakse aanbouwsels omsluiten een siertuintje met vooral geschoren buxusaanplanting. De zuidelijke rechter zijgevel werd uitgebreid in 1938, zie jaartal aangebracht in de cementering, uitgebreid met een nieuw woongedeelte voorzien van veelhoekige erkers.

Voormalige gebouwen van de bierbrouwerij "Het Klooster". In kern daterend van circa 1800, toen P. Van Rooten hier een jeneverstokerij oprichtte. Circa 1840 oprichting van een bierbrouwerij door A. Roegiers. Volgens het kadasterarchief uitgebreid in 1903 met een stoombrouwerij ten noorden achter reeds bestaande gebouwen, tevens aanbrengen van een afdak op ijzeren zuiltjes voor het oude brouwerijgebouw. De landelijke brouwerijgebouwen van één bouwlaag hoog, zijn roze geschilderd met een gepikte plint en worden afgedekt met pannendaken.

Ten zuiden, dicht bij het kasteel, staat nog een kleine arbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), volgens het kadasterarchief gebouwd circa 1863. Roze geverfde gevels op gepikte plint. Rechthoekige deur met aan weerszij een rechthoekig venster. Rechts aangebouwde garage onder lessenaarsdak.

  • DE VLEESSCHAUWER M., Het kasteel van Oosteeklo: een korte historische schets over het gebouw en zijn bewoners, in De Twee Ambachten, IV, 3, 1996, p. 49-63.
  • PIETERAERENS M., Oosteeklo, Van Beaupré tot Zwijveke, Cisterciënzers in Oost-Vlaanderen (1200-1999), Deel 2, Het Monastieke erfgoed in Oost-Vlaanderen, Gent, 1999, p. 108-117.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Roegiers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76313 (Geraadpleegd op 23-06-2021)