Burgerhuis Anno 1873

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, in fries gedateerd "Anno 1873". Bepleisterde en beschilderde halsgevel in neorenaissancestijl; geblokte muurdammen, bel-etage met pilasters verhoogd met diamantkoppen en vrouwenhoofden, gevelbreed balkon op bewerkte consoles. Rechthoekige muuropeningen, rondboogvormig topvenster.


Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1989

Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7651 (geraadpleegd op 01-11-2020)


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening gebouwd door Jos. Egide Spanoghe, naar een ontwerp uit 1872, volgens de jaarstenen voltooid in 1873. Spanoghe stond in de jaren 1870 geregistreerd als landmeter en leraar aan het Koninklijk Atheneum met domicilie in de Stoomstraat 7, en midden jaren 1880 als architect te Kapellen. In Antwerpen werden een vijftiental nieuwbouwprojecten voor woningen teruggevonden, ingediend tussen 1868 en 1875 zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, waaronder nog drie andere in de Van Noortstraat.

De woning behooort tot de vroegst gekende uitingen van de neo-Vlaamserenaissance in de privé-architectuur in Antwerpen. Inspiratie vond Spanoghe allicht in de meerdelige heruitgave van het werk van Hans Vredeman de Vries omstreeks 1870. Net als het winkelpand Kennes op de hoek van Isabellalei en Sint-Vincentiusstraat, lijkt het rijk bewerkte gevelfront als een uithangbord van eigen kunnen bedoeld te zijn geweest. Voortrekkers van de neo-Vlaamserenaissance in de openbare architectuur in Antwerpen waren stadsbouwmeester Pieter Dens met een reeks politiecommissariaten en de gebroeders Léonard en Henri Blomme met het in 1879 ontworpen Jongensweeshuis in de Durletstraat.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een gewijzigde bedaking. Vandaag overschilderd, is het rijk gesculpteerde gevelfront mogelijk volledig opgetrokken uit witte natuursteen. De opstand bestaat uit drie door pilasters gelede registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen met drieledige sluitstenen, gemarkeerd door balustraden en entablementen, en bekroond door een halsvormige geveltop. Een gevelbreed balkon op voluutconsoles met acanthus- en pijnappelmotief, en Ionische hermpilasters met diamantkoppen leggen de klemtoon op de eerste verdieping. In de geveltop wordt het rondboogvenster in geblokte omlijsting geflankeerd door Ionische pilasters en voluten, en bekroond door een gebogen fronton; in de borstwering jaarstenen met opschrift “ANNO” “1873” aan weerszij van een blinde balustrade. Het schrijnwerk is vernieuwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1872#976.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2015

Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/179740 (geraadpleegd op 01-11-2020)