erfgoedobject

Hof van Boeygem

bouwkundig element
ID
76548
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76548

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof van Boeygem
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige hoeve zogenaamd "Hof van Boeygem", in de 19de eeuw eigendom van de familie Dalschaert, bouwheren van de aan de overzijde van de straat gelegen wegkapel . Gesloten hoeve met gepleisterde en gewitte gebouwen op gepikte plint rondom rechthoekige binnenplaats, als semigesloten hoeve met vierkante aanleg aangegeven op de Ferrariskaart (1771-1778). Vermoedelijk uit de 18de eeuw met aanpassingen uit de 19de eeuw en recent heropgebouwde vleugel aan de zuidzijde. Volgens kadasterarchief in 1871 vergrote woning.

Zijdelings aan de straat palend boerenhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag en een brede travee van één bouwlaag op kelder ten oosten aan de straat, onder rechts afgewolfd zadeldak (pannen) met dakklokje op de nok. Gevel aan de buitenzijde naar het zuiden gericht met rechthoekige muuropeningen en lage venstertjes onder de daklijst. Centrale rechthoekige deur met bovendorpel op consoles. Getraliede rondboogvormige opkamervensters, getralied keldergat. Gewitte erfgevel op gepikte plint. Rechthoekige deur met posten van alternerend gesinterde en rode bakstenen. Eén bij de recente renovatie toegevoegd bovenvenstertje. Nieuw schrijnwerk. Ten westen aanleunende lagere stallen onder golfplaten dak.

Ten oosten, aan de straatzijde, bedrijfsgebouw met geïncorporeerde poort, van zes traveeën onder pannen zadeldak. Midden brede rechthoekige doorrit met schuifpoort en links ernaast een afzonderlijke voetgangersdoorgang. Twee lage deuren met houten latei. Rechts onder de daklijst een hoog geplaatste gebogen nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje achter glas met ijzeren tracering. Erfgevel met een rij vierkante uilengaten rechts van de poort en een rechthoekig venster met ijzeren tracering. Dwarsschuur aan de noord- en westvleugel met stallen, recent gewijzigd en deels vervangen door nieuw metselwerk. Erfgevel van westelijke vleugel met twee zolderluiken in puntgevelvormige dakkapellen met dakoverstek.

  • RUYS R. – DE SUTTER H. e.a., Bijdrage tot de geschiedenis van Serskamp, Serskamp, 1980, p. 33.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Heilig Hartkapel met haag en knotlinden

  • Is deel van
    Boeygem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof van Boeygem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76548 (Geraadpleegd op )