erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozen

bouwkundig element
ID
76565
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76565

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel, ingeplant op straathoek en grenzend aan de buurgemeente Schellebelle. De Krakeelstraat maakte vroeger deel uit van de Verhoogstraat. De noordwest georiënteerde kapel, omgeven door een gekasseide strook en deels door een lage taxushaag, wordt beschouwd als een buurtkapel, gebruikt voor de Mariaverering tijdens de meimaanden en voor het bidden van de Rozenkrans bij een overlijden. Tot op heden wordt tijdens de Verhoogstraatkermis een mis opgedragen ter herdenking van overleden buurtbewoners.

Volgens een notariële akte, op 30 juni 1887 bij notaris Moens te Lede verleden, kochten Alphonse Pieters, landbouwer te Serskamp, en Alexius van Steertegem, winkelier te Schellebelle, een stuk grond van een hofstede om er een kapel op te richten. In 1888 werd de kapel in gebruik genomen en door de deken van Wetteren ingezegend. Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal herstellingswerken door buurtbewoners uitgevoerd en in 1984 (zie herdenkingssteen) werd de kapel gerestaureerd.

De Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozenkapel is een neogotisch getinte kleine bidplaats van twee traveeën met driezijdige koorsluiting, onder leien zadeldak met klokkentorentje bekroond door een jongere koperen weerhaan. Baksteenbouw op geschilderde lage sokkel met afzaat. Voorts beperkt gebruik van natuursteen voor de dekstenen van de versneden hoeksteunberen, de vensterdorpels, de sluitstenen en de consoles. Verankerde voorpuntgevel op schouderstukken en met topstuk bekroond door gesmeed ijzeren topkruis. Spitsboogdeur ingeschreven in een hoog spaarveld uitlopend op drie gekoppelde spitsbogen; bovenin met smalle, centrale beglaasde nis met jonger Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met Kind. Houten vleugeldeur voorzien van twee deurlichten met spitsboogtracering en een offerbus aan de binnenzijde. Boven de voordeur herdenkt een opschrift met het jaartal 1888 de oprichting van deze kapel. De bronzen jaartalsteen op marmeren plaatje is van recente datum. Twee kleine spitsboogvormige glas-in-loodramen in beide zijgevels verlichten de kapel. Blinde sluiting.

Interieur

Het bepleisterde en witgeschilderde interieur wordt overkluisd door een vernieuwd houten gewelf. 20ste-eeuwse rode vloertegels gelegd in visgraatmotief. Centraal op het houten altaar staat een fraai gepolychromeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw op een rots, patroonheilige van deze kapel. Ze wordt omgeven door onder meer twee Heilig Hartbeelden, een Piëtabeeldje, een Sint-Theresiabeeld en een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Op houten wandsokkels staan vier grote polychrome plaasteren beelden van Sint-Antonius van Padua, Sint-Jozef, Sint-Jan Berchmans en Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Voorts zes bidbanken, een geldbakje voor kaarsen en een relikwiehouder van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

  • DUQUET F., Zo was Schellebelle, Schellebelle, 1984, p. 180-181.
  • TEMMERMAN D., 100 jaar Verhoogstraat kapel 1888-1988 Hoop der Hopelozen, "Rond de Stenen Linde", XIII, 1988, 1, p. 1-14.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hoop der Hopelozen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76565 (Geraadpleegd op )