Vredegerecht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Asse
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 27, Asse (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Asse (adrescontroles: 24-08-2007 - 24-08-2007).
  • Herinventarisatie Asse (geografische herinventarisatie: 02-05-2003 - 01-04-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vredegerecht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiegerechtsgebouwen
Dateringna WO II

Beschrijving

Vredegerecht, sober, doch karakteristiek administratief gebouw uit de jaren 1950, opgetrokken in 1952 naar ontwerp van architect P. Van Den Gruyce, zie gevelsteen plint. Op een steekkaart ter controle van de werken, afkomstig uit het persoonlijk archief van V.G. Martiny wordt als architect P. Van Den Cruyce vermeld; dezelfde bron geeft 3/6/1952 als aanvangsdatum voor de werken en 14/8/1955 als einddatum. Het gebouw werd bij het kadaster ingetekend in 1954.

Baksteenbouw op natuurstenen plint, vier traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak met dakkapellen. Rechthoekige muuropeningen.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling II, 1954/39.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gemeenteplein

Gemeenteplein (Asse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.