erfgoedobject

Melkerij

bouwkundig element
ID
76722
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76722
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige melkerij, volgens kadastrale leggers als dusdanig ingericht circa 1910.

Onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak tussen aandaken, opklimmend tot de achttiende eeuw. Met schijnvoegen gecementeerde en verankerde lijstgevel met dubbelhuisopstand en eenvoudige rechthoekige muuropeningen in een vlakke, bepleisterde omlijsting van blauwe hardsteen. Op de benedenverdieping met bewaarde luikduimen. Geprofileerde daklijst en houten kroonlijst als gevelaflijning.

De bepleisterde achtergevel vertoont getraliede, rechthoekige benedenvensters op lekdrempels van blauwe hardsteen en steekbogige bovenvensters. Centraal steekboogdeurtje in een zandstenen omlijsting met kwarthol beloop.

Klassieke indeling: centrale hal van waaruit de trap vertrekt naar de bovenverdieping; in de rechtse voorplaats bleven het omlopende stuclijstwerk en een marmeren schouw bewaard. De kelder met tongewelf en rode tegelvloer ligt parallel aan de straat en werd, voortgaande op het houten plafond achteraan, blijkbaar naderhand uitgebreid. Zolder met bewaard gebint, voorzien van telmerken en pen- en gatverbindingen; zichtbare vlechtingen in de zijgevels.

Ten oosten van de met gras begroeide binnenplaats, liggen de voormalige, deels vervallen stallen: verankerde baksteenbouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, met de nok evenwijdig aan het hoofdgebouw. Ook hier verwijzen de aandaken en vlechtingen naar een traditionele kern; voorts rechthoekige muuropeningen overwegend onder houten lateien. Binnenin bleef een bakoven bewaard.

Ook het aanpalende nummer 6, voorheen één geheel met nummer 8 en met gelijkaardig uitzicht, omvat nog een traditionele kern, zoals blijkt uit de nog zichtbare vlechtingen in de rechterzijgevel die duidelijk verwijzen naar een latere verhoging.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling II, 1868/29, 1912/69.

Bron: KENNES H. met medewerking van VAN DAMME M. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Melkerij [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76722 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.