erfgoedobject

Huis Jules Crick

bouwkundig element
ID
76731
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76731

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Jules Crick
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig "Huis Jules Crick", vanaf 1906 woonhuis van geschiedschrijver Godfried Kurth (°1847), die hier overleed op 4 januari 1916, zie gevelplaat.

Het pand werd gebouwd in opdracht van Jules Crick die hiervoor grond aankocht van het Sint-Jansgasthuis te Brussel; hij was een afstammeling van het geslacht Crick, een eeuwenoud patriciërsgeslacht dat in Asse onafgebroken gedurende twee eeuwen het notariaat uitoefende van vader op zoon (1703-1903); in tegenstelling tot zijn voorvaderen verkoos Jules het beroep van bankier. In het begin van de jaren 1880 liet hij zich een woning bouwen in de onmiddellijke omgeving van het station; in 1906 verkocht hij het pand aan Godfried Kurth, geboren te Aarlen in 1847 en docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien volgden diverse eigenaars elkaar op: in 1936 kwam het in handen van het Aartsbisdom Mechelen, dat het in 1964 schonk aan de "V.Z.W. Auxilium", een vereniging die zich bezig hield met sociale en religieuze vorming; het huis werd naar ontwerp van architect Luk Helbig (Brussel) aangepast aan de nieuwe functie; de vertrekken op de verdiepingen werden gesplitst in meerdere kamertjes, een lift werd gebouwd en op de eerste verdieping werd een kapel ingericht. Heden naar verluidt meergezinswoning; het pand kon niet bezocht worden.

Monumentaal, neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, ingetekend op het kadaster in 1882. In de lintbebouwing opgenomen en volledig onderkelderd breedhuis met aan de straatzijde een lijstgevel gemarkeerd door een horizontaal belijnd parement van blauwe hardsteen op de begane grond, bepleisterd op de bovenverdieping. Uitgewerkt middenrisaliet met op de bel-etage een deurvenster in een hardstenen neo-Lodewijk XVI-omlijsting, voorafgegaan door een dito balkon met balusterleuning op zware consoles. Voorts eenvoudige rechthoekige vensters, op de bovenverdieping in een geriemde omlijsting en rondbogige koetspoort met voluutsluitsteen en voetschraper rechts. Omlopende houten kroonlijst op klossen boven de met een stermotief gevulde steigergaten en een geprofileerde daklijst. Sobere, bepleisterde achtergevel.

De plattegrond vertoonde rechts een vrij brede gang die doorgang verleende naar de stallen in de tuin; onmiddellijk links de toegang tot een kleine ontvangstruimte en ernaast een dubbele deur naar de eigenlijke woonvertrekken, bestaande uit een centrale L-vormige hal met trap omgeven door een ontvangstruimte, eetkamer, salon en keuken. De verdieping vertoonde min of meer dezelfde indeling; bij de verbouwing werd hieraan eigenlijk niet geraakt aangezien de indeling in kleine kamertjes bekomen werd door het plaatsen van tussenschotten. Van de oorspronkelijke interieurelementen bleef met uitzondering van de neoclassicistisch uitgewerkte doorgang nagenoeg niets bewaard: de wanden zijn geritmeerd door pilasters die onderling verbonden zijn door een architraaf en voorzien van een lage lambriseringen van rood-wit geaderd marmer; witmarmeren tegelvloer.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling II, 1882/12.
  • BERCKMANS G., Kastelen, Herenhuizen en Landhuizen te Asse in de tweede helft van de XIXde eeuw, kunsthistorische beschrijving en analyse, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Gent, 1986, p. 63-81.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Jules Crick [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76731 (Geraadpleegd op )