erfgoedobject

Klooster van de zusters van Gijzegem

bouwkundig element
ID
76736
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76736

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters van Gijzegem aan wie het onderwijs van de meisjesschool in de Mollestraat nummer 31 werd toevertrouwd vanaf het einde van de 19de eeuw; het geheel bestaat uit vier vleugels rondom een kleine binnenplaats.

De zuidwestelijke vleugel manifesteert zich als een in de lintbebouwing opgenomen breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, met huidig gevelparement naar verluidt van kort na de Tweede Wereldoorlog, doch met oudere kern, zie onder meer het rechteraandak en de verankering in de thans gecementeerde achtergevel. Deze vleugel is heden in gebruik als bibliotheek.

Neotraditionele, bakstenen lijstgevel op breukstenen plint, horizontaal geritmeerd door muurbanden van blauwe hardsteen; laatstgenoemd materiaal werd ook aangewend voor de monelen van de kruiskozijnen, steigergaten en plintaflijning. Rondboogdeur in geringde, neobarokke schouderboogomlijsting met zware sluitsteen en kroonlijst. Licht getoogde muuropeningen in de achtergevel.

Inwendig bleef de houten balkenstructuur bewaard, evenals een houten bordestrap, afgezet met een balusterleuning van roodgeaderd imitatiemarmer.

De overige, overwegend negentiende-eeuwse vleugels, in gebruik door de plaatselijke heemkring Ascania en de aansluitende gemeentelijke basisschool, Mollestraat nummer 31, vertonen eenvoudige met schijnvoegen gecementeerde lijstgevels met rechthoekige of steekbogige muuropeningen en negentiende-eeuws schrijnwerk. In de noordoostelijke vleugel rest nog een oud klaslokaal.


Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Gemeenteschool

  • Is deel van
    Steenweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de zusters van Gijzegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76736 (Geraadpleegd op 07-03-2021)