erfgoedobject

Kasteel van Walfergem

bouwkundig element
ID: 76743   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76743

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van Walfergem
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voorheen omgracht kasteel met traditionele kern, door gevelstenen 1729 gedateerd, doch vandaag sterk gerenoveerd en in het laatste kwart van de twintigste eeuw voorzien van een neoclassicistische inkomtravee, volgens de eigenaar naar het vroegere uitzicht, een gegeven dat bevestigd wordt door oude foto's die ons een bepleisterd neoclassicistisch landhuis tonen met beluikte rechthoekige vensters en een centraal inkomrisaliet. Van de vroegere omgrachting resten heden nog een vijver en enkele wallen; het omringende park, toegankelijk in het zuidoosten, werd gedeeltelijk opgeofferd voor hedendaagse bijgebouwen en een vrij recente villa (nummer 21). Ten zuidwesten van het kasteel ligt de momenteel aangepaste oranjerie, volgens de eigenaar gebouwd in 1851, ofschoon de constructie nog niet is aangeduid op de Poppkaart van circa 1860 en ze kadastraal werd geregistreerd in 1865.

In een schepengriffie van 1641 wordt het goed omschreven als "een pachthoff mette huysinghen, schueren, stallen ende allen andren edifitien daer op staende, gel. in den gehuchte van Wallfergem, rontsomme in sijne grachten". Volgens de eigenaar was het in 1654 eigendom van de Brusselse familie 't Kint en werd het vermoedelijk op het einde van de zeventiende eeuw verbouwd tot "speelhuys"; voortgaande op de jaarstenen in de gevel werd het echter (nogmaals?) verbouwd in 1729. In 1818 werd het goed verhuurd aan pastoor Luckx die er tijdelijk een huis van weldadigheid in onderbracht, waaruit in 1822 de congregatie der zwartzusters zou ontstaan, Weversstraat nummer 1. Datzelfde jaar kwam het goed volgens de eigenaar door vererving in handen van de huidige eigenaarsfamilie. Volgens D. De Grave onderging het park een grondige uitzichtwijziging nadat Lodewijk Delvaux eigenaar was geworden in 1861; zo werden onder meer een aantal vijvers opgevuld; voortgaande op de mutatieschetsen van het kadaster en de bijhorende leggers kadert de bouw van de oranjerie in deze bouwcampagne.

De toegang bestaat uit een ijzeren hek tussen pijlers van bak- en natuursteen met bekronende siervazen van blauwe hardsteen en in de as een gekasseide weg in de richting van het kasteel.

Kasteel op rechthoekige plattegrond van vijf travee├źn en twee bouwlagen onder leien schilddak. Verankerde, deels begroeide baksteenbouw met gedecapeerde lijstgevel op zandstenen plint, gemarkeerd door een bepleisterd, centraal ingangsrisaliet: nieuw ingebrachte, rechthoekige deur onder bewaard rondbooglicht met waaiervormige roeden; de deuromlijsting van blauwe hardsteen met boogrug op doorgetrokken imposten is eveneens nieuw, net als de hardstenen omlijsting van het bovenvenster. Overigens rechthoekige vensters met vernieuwde hardstenen dorpels en rechtstanden van zandsteen; bouwnaden en ontlastingsboogjes verwijzen duidelijk naar de aanpassing der vensters. Vier gevelstenen onder de kroonlijst vormen samen het jaartal 1729.

Aangepast interieur met enkele behouden neoclassicistische deuromlijstingen in de hal.

 • Gegevens verstrekt door de heer Raymond Delvaux.
 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling II, 1865/7.
 • Asse in oude prentkaarten, samengesteld door Heemkring "Ascania", Zaltbommel, 1973, nummers 22, 23.
 • DE GRAVE D., Geschiedenis der gemeente Assche, Gent, 1900, p. 328-329.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Park van het Kasteel van Walfergem

 • Is gerelateerd aan
  Kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem

 • Is gerelateerd aan
  Zwartzusterklooster

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel van Walfergem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76743 (Geraadpleegd op 07-06-2020)