Teksten van Kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76744

Kasteelhoeve ()

Naar verluidt voormalige kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem, heden ingericht als manege "'t Hof".

Meermaals aangepast en gerenoveerd L-vormig woonstalhuis, in kern mogelijk nog opklimmend tot de achttiende eeuw; kadastrale gegevens van 1865 spreken evenwel van een reconstructie. De voormalige bijgebouwen verdwenen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw, zie de mutatieschetsen van 1852 en 1920, laatstgenoemde volgend op de brand van 1919 waarbij de grote langsschuur vernield werd; de woning en de stallen bleven bewaard.

Verankerde en witgeschilderde baksteenbouw van één bouwlaag onder gecombineerde zadeldaken (kunstleien en Vlaamse pannen). Overwegend recent vernieuwde, rechthoekige muuropeningen; slechts enkele deuren met zandstenen rechtstanden verwijzen mogelijk naar de oudere kern, evenals de gedeeltelijk sterk uitspringende sokkel, afgeschuind met zandsteen; het kan hier echter ook gaan om gerecupereerd materiaal; het huidige uitzicht wordt trouwens ernstig verstoord door de aanbouw van een diepe, gevelbrede veranda die aan de noordwestelijke zijde gestut wordt door een fragmentarisch bewaarde bakstenen omheiningsmuur, gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden. Gewelfde kelders en gebint met pen- en gatverbindingen.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling II, 1852/16, 1865/6, 1920/34.
  • Asse in oude prentkaarten, samengesteld door Heemkring "Ascania", Zaltbommel, 1973, nummer 21.
  • Asse: verleden in woord, heden in beeld, Asse, 1978, p. 86-87.

Bron: KENNES H. met medewerking van VAN DAMME M. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem [online], https://id.erfgoed.net/teksten/76744 (geraadpleegd op ).


Kasteelhoeve ()

Voormalige kasteelhoeve met L-vormig ingeplante gebouwen en een bakstenen omheiningsmuur ingedeeld in vakken en geritmeerd door uitspringende pilasters; huidig uitzicht uit de 19de eeuw, doch een aanwezige oudere kern uit de 18de eeuw. Mogelijk eertijds een afhankelijkheid van de abdij van Affligem. Boerenhuis met een verdieping en zadeldak (kunstleien); wit baksteenmetselwerk met verwerking van geverfde natuursteen en met een gecementeerde afgeschuinde sokkel (oudere kern). Rechthoekige vensters met boven- en onderdorpels van arduin; steekboogdeur met bakstenen latei doch oudere afgeschuinde posten met negblokken van natuursteen. Overigens recente muuropeningen in de haakse vleugel, doch een staldeur met bewaarde gelijkaardige stijlen als de woonhuisdeur. Alleenstaand bakhuis.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39367 (geraadpleegd op ).