erfgoedobject

Negentiende-eeuws hoevecomplex

bouwkundig element
ID: 76770   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76770

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenvoudig doch nagenoeg intact, 19de-eeuws hoevecomplex met losstaande bestanddelen, geschikt rondom een gekasseid erf met notelaar en voormalige mestvaalt; boomgaard ten westen. De toegang bevindt zich in de oostelijke hoek van het erf met woning ten zuidoosten, schuur ten zuidwesten, koeienstal ten noordwesten, paardenstal en aansluitend een varkenshok ten noordoosten en tot slot een vrijliggend bakhuis ten westen van de koestal; de huidige configuratie werd kadastraal ingetekend in 1882; de site is wellicht ouder aangezien er op deze plaats al een gesloten hoeve is ingetekend in het kaartboek van de abdij van Affligem anno 1722.

Verankerde bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken, rechthoekige muuropeningen overwegend onder houten lateien, beton voor de aangepaste. Het woongedeelte van zes travee├źn is de westzijde gedeeltelijk onderkelderd en vertoont aan de straatzijde een met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, geopend door beluikte rechthoekige vensters met dorpels van blauwe hardsteen en origineel schrijnwerk; opkamers in de westhoek. Eenvoudig interieur met bewaarde marmeren schouw in de woonkeuken.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling I, 1882/35.
  • OCKELEY J., Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Brussel, 2003, p. 50-51.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Negentiende-eeuws hoevecomplex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76770 (Geraadpleegd op 06-07-2020)