erfgoedobject

Sint-Rochuskapel

bouwkundig element
ID
76773
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76773

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Rochuskapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Rochuskapel
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Sint-Rochuskapel, gelegen in de as van de Groenstraat en bij het begin van een lindedreef die toegang verleent tot Groenstraat nummer 65; parallel hiermee loopt een jong aangeplante beukendreef met toegang tot nummer 67.

De kapel, ofschoon reeds aangeduid op de militaire kaart van 1892 (uitgave 1894) vertoont heden een twintigste-eeuws uitzicht en werd kadastraal geregistreerd in 1940.

Haaks op de straat ingeplante, bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond onder vooraan overkragend zadeldak (kunstleien) met windborden, flankerende coniferen. Deels beglaasde, rechthoekige deur onder rondbooglicht met waaiervormige roeden. De blinde zijgevels worden afgelijnd door een overhoekse baksteenfries. Met schijnvoegen gecementeerd interieur met tongewelf en rondboognis waarin plaasteren beeld van Sint-Rochus, die aanroepen wordt tegen de pest.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling I, 1940/55.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Rochuskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76773 (Geraadpleegd op )