erfgoedobject

Hoeve Hof te Rasselt of Rasselhof

bouwkundig element
ID: 76836   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76836

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de hoek met Hammesehoek. Over de oorsprong van de hoeve is er tot op heden weinig gekend: in 1727 wordt "borgemeester Geeraet Van Doorslaer" vermeld als pachter en circa 1822 is de hoeve in het bezit van baron Joseph de Man d'Hobbrugge; in een verkoopakte van 1877 wordt ze omschreven als een goed met boomgaard en tuin met een oppervlakte van ruim 1 hectare.

De kaart van Ferraris van 1771-1777 toont een hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen in een omhaagde boomgaard, terwijl de Poppkaart van circa 1860 een nagenoeg gesloten hoeve toont met toegang in de zuidelijke hoek. De kadastrale leggers en mutatieschetsen spreken in 1864 van een "reconstruction de b√Ętiments ruraux"; de voorheen semi-gesloten hoeve bestond toen uit het vermoedelijk behouden, L-vormig woonstalhuis met ten zuidoosten ervan de huidige schuur. Het woonstalgedeelte kreeg een nieuw volume op de mutatieschetsen van 1879. De huidige woning, volgens de eigenaars opgetrokken in 1929 naar ontwerp van architect Pepermans, werd kadastraal geregistreerd in 1930.

Gesloten hoeve, waarvan de verschillende, nu hoofdzakelijk negentiende-eeuwse bestanddelen geschikt zijn rondom een gekasseid erf met centrale mestvaalt: woning van 1929 ten westen, stal van circa 1879 ten noorden en schuur van circa 1864 ten zuiden; de oostzijde wordt ingenomen door bijkomende, doch latere aanhorigheden en een centrale toegangspoort; een tweede toegang ligt in de zuidwestelijke hoek tussen schuur en woning. De woning vertoont lichte art-decoreminiscenties in de uitwerking van het interieur en het inkomportaal met jaarsteen 1929. De aanhorigheden bestaan uit verankerde bakstenen constructies onder pannen zadeldaken; overwegend rechthoekige muuropeningen onder houten lateien of I-profielen. Ze werden meermaals aangepast in functie van de behoeften; zo is de voormalige, tweebeukige langsschuur omgevormd tot garage met twee grote rechthoekige poorten voor het uitgebreide machinepark. Een gevelsteentje in de oostelijke muur van de stal draagt de vermelding "CDIN 1896", de betekenis hiervan kon niet achterhaald worden.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling V (Relegem), 1864/4, 1879/2 en 1930/3.
  • DE DONCKER M., Twee eeuwen Relegem, Wemmel, 2002, p. 27-28.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Hof te Rasselt of Rasselhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76836 (Geraadpleegd op 20-10-2020)