erfgoedobject

Molenhuis van de molen van Bettegem

bouwkundig element
ID
76851
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76851
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig molenhuis van de molen van Bettegem. Al in de vijftiende eeuw beschikte de Gentse Sint-Baafsabdij over een houten windmolen in haar domein te Bettegem, zie gemeente-inleiding. Een nieuwe molen werd samen met het nu nog bestaande molenhuis gebouwd in 1749, zie deurimposten, door E(ngelbert) V(an) I(n)G(elgem) en I(onna) D(e) B(eelthouwer), zie zandstenen gevelsteentje boven de deur; deze houten standaardmolen brandde af in 1896 maar werd nadien heropgebouwd; in 1914 werd hij als mogelijke uitkijkpost door de vijandelijke troepen omver getrokken; de na de oorlog heropgebouwde molen bleef in gebruik tot 1932 toen het maaldersbedrijf werd stopgezet; de molen raakte in verval en werd uiteindelijk afgebroken.

Nu rest nog het haaks op de straat ingeplante molenhuis op rechthoekige plattegrond met de moestuin ten noordwesten, de aangepaste aanhorigheden ten oosten en ten noordoosten en verder ten noordoosten de boomgaard. Inmiddels sterk vervallen schuur.

Boven het straatniveau gelegen bakstenen constructie van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met vernieuwd rechteraandak. Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint met rechthoekige vensters voorzien van bewaarde, zandstenen dagkanten, houten lateien, lekdrempels van blauwe hardsteen en vernieuwd schrijnwerk. Korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting met kwarthol geprofileerd beloop, sluitsteen en imposten met jaartal 1749; bekronende waterlijst; halve molensteen voor de deur. Linkerzijgevel met vernieuwd bakstenen parement, rechterzijgevel met vernieuwde top. Aangepast interieur.

  • SCHOONJANS F., Kijk- en leesboek over Zellik, Zellik, 1976, p. 23-24.

Bron: KENNES H. met medewerking van VAN DAMME M. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Molenhuis van de molen van Bettegem [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76851 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.