erfgoedobject

Sociale huisvesting van 1925

bouwkundig element
ID
76883
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76883

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rij van 25 arbeiderswoningen, in 1925 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd – Goud Weerd (sinds 1978 opgegaan in Brugse Maatschappij voor Huisvesting) naar plannen van architect Edward Schelstraete uit 1923. De ruwbouw werd gezet door de Brugse aannemer J. Schelpe.

Deze eenheidsbebouwing is een vroeg voorbeeld van de omslag in de sociale huisvesting midden jaren twintig waarbij het tuinwijkideaal onder invloed van economische en politieke factoren verlaten werd voor meer traditionele rijen arbeidershuizen. Het geheel van enkelhuizen vertoont een afwisseling van puntgevels (licht vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn) met bepleisterde bovenbouw en eenvoudige lijstgevels. Het betreft een verankerde baksteenbouw met belijnende cordon boven de begane grond. Op het gelijkvloers beschikten de woningen over een spreekkamer (parloir), een gemeenschappelijke ruimte (salle commune), keuken, washuis (laverie), WC en kolenopslag, op de verdieping over drie slaapkamers en in het dak over een zolder. Verschillende gevels werden reeds ingrijpend verbouwd (onder andere door bepleistering).

Evaluatie

Dit geheel heeft in de eerste plaats een architecturale waarde omdat het een representatief beeld geeft van de typische collectieve (sociale) huisvesting vanaf midden jaren twintig tot de Tweede Wereldoorlog. Bepalende erfgoedelementen zijn het evenwicht tussen homogeniteit en diversiteit (afwisseling van lijstgevels en vooruitspringende puntgevels, en van baksteen en bepleistering), de dakbedekking met rode pannen en de muuropeningen in de voorgevel.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3070, Brugge, Brugsesteenweg.
  • GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM, A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, onuitgegeven werkdocumenten.
  • l'Habitation à Bon Marché, 1923, 6, 141.

Auteurs: Vandeweghe, Evert; Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sociale huisvesting van 1925 [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76883 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.