Samenstel van woningen en toegangspoort La Brugeoise & Nivelle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Baron Ruzettelaan
Locatie Baron Ruzettelaan 140-144, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee woonhuizen met café en toegangspoort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Samenstel van woningen
gelegen te Baron Ruzettelaan 140, Baron Ruzettelaan 142, Baron Ruzettelaan 144, Lappersfortstraat (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Baron Ruzettelaan nummers 140 en 144. Opgenomen in stadsgezicht “La Brugeoise” vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 8/07/1999.
Twee panden met café, respect. “DE WELKOM” en “DE TOEKOMST”, flankeren de poort die de fabriekstoegang was tot het staalconstructiebedrijf “LA BRUGEOISE ET NIVELLES” cf. opschrift, gelegen aan de Vaartdijkstraat (cf. Sint-Michiels). Bakstenen poort met getrapte afwerking. Centrale doorgang voor voertuigen met links en rechts een kleinere doorgang voor voetgangers onder arduinen boogconstructie steunend op zuilen. De cafés hebben historiserende trapgevels en eenvoudige muuropeningen.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer DW 2070.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

maakt deel uit van Baron Ruzettelaan

Baron Ruzettelaan (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.