erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 7695   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7695

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Charles Sermon, die het hotel zelf betrok, en wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei. Hij engageerde Arnou tussen 1891 en 1908 minstens voor zes bouwprojecten, die samen tien woningen omvatten. Het vandaag verbouwde burgerhuis Draakstraat 35 uit 1891 was het eerste in de rij, in 1894 gevolgd door twee gekoppelde burgerhuizen in de Kreeftstraat. In 1901 liet Sermon op het aanpalende perceel in de Van Schoonbekestraat een burgerhuis van een gelijkaardig type bouwen, en in 1907-1908 kwam nog een vandaag verdwenen geheel van vijf aanpalende burgerhuizen tot stand in de Lange Lozanastraat.

Albert Arnou, die actief was vanaf zowat 1880 tot kort vóór de Eerste Wereldoorlog, bouwde tientallen huizen in Antwerpen waarvan een groot aantal in Zurenborg. Voor zijn belangrijkste realisaties paste hij zowel een gereserveerde neoclassicistische als een uitbundige neo-Vlaamserenaissance-stijl toe, of de klassiek geïnspireerde beaux-artsstijl.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk, met gebruik van blauwe hardsteen voor de pui, en witte natuursteen voor waterlijsten, lekdrempels, speklagen, balustraden, friezen, speklagen, kapitelen, lateien, boogvelden, sluitstenen en consoles. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, op een pui met schijnvoegen en plint, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een rechthoekige erker met consoles en ijzeren balkonborstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, op de bovenverdiepingen eindigend in hoekpilasters. Balustrades accentueren de borstwering van de eerste verdieping, bewerkte boogvelden met sluitsteen de lateien van de tweede verdieping Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen, tandlijst en consoles, deze laatste met Ionisch kapiteel en trigliefen, vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1899#1259 (Van Schoonbekestraat 123), 1891#576 (Draakstraat 35), 1907#339 en 1908#342 (Lange Lozanastraat).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7695 (Geraadpleegd op 16-12-2019)