erfgoedobject

Hoeve Daverlo

bouwkundig element
ID
76995
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76995

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Daverlo
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige hoeve "DAVERLO" zie opschrift, gelegen in het Daverlopark en tegenwoordig dienstdoend als conciërgewoning. Volgens Karel De Flou wordt de hoeve in 1292 beschreven als "De welke hofstede…leghet te Daverlo, of oesthalf der strate ende es landimarke, of suudhalf", circa 1347 als “Daverloo…tHuus ende hofstede…ghenaempt tGoed te Daverloo”, in 1476 “In Sinte Kathelynen by Brugghe,…hofstede…gheheeten bachten ane achterpoorte vanden casteelkine gheheeten Daverloo”. J. Desmet en H. Stalpaert vinden in een ommeloper van 1669 de vermelding “De hofstede Daverloo”. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staan drie gebouwen in U-vorm getekend. Op de Poppkaart (circa 1842) is het volume aan de noordwestkant verdwenen. In de jaren 1950 wordt het noordwestelijk deel van het domein ingenomen door een scholencomplex (nummer 132). In de jaren 1970 restaureert de stad Brugge de hoevegebouwen, op de omliggende gronden worden sport- en speelvelden aangelegd.

Het voormalig boerenhuis met geïntegreerde stalvleugel staat ten zuidwesten van het begraasde erf. Aan de zuidoostkant staat haaks de schuur met wagenhuis. Woonhuis van vier traveeën en twee opkamertraveeën onder verspringend zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde bakstenen gevels, witgeschilderd boven een zwart gepekte plint. Schuur, deels verankerde baksteenbouw in combinatie met beplanking onder pannen wolfsdak. De ingang wordt gemarkeerd door twee hemelbomen. Rechts van de ingang staat een roodbakstenen wegkapelletje bekroond met een ijzeren kruis. Segmentboognis met een beeld van Maria met Kind achter betralied venster.

  • DESMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 63.
  • SOERS K., Assebroek, in Archeologische inventaris Vlaanderen, Band IX, 1987, p.  282-284.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Daverlo [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.