Landhuis Les Buttes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Daverlostraat
Locatie Daverlostraat 164, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis Les Buttes

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Meersengebied

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Daverlostraat nummer 164. "LES BUTTES" (cf. opschrift). Landhuis toegankelijk via een lange dreef met aan het begin ervan een poortgebouw. Bijhorende portierswoning (cf. Olmendreef nummer 24). Witbeschilderd, bakstenen poortgebouw met steunberen en erbij aansluitende muurtjes onder ezelsrug.
Achteringelegen landhuis van 1912 naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge), gebouwd in opdracht van de adellijke familie Kerveyn de Marcke Ten Driessche. De woning is ontworpen na Hostes verblijven in Nederland. Het landhuis is tijdens recente verbouwingsfases zwaar aangepakt.
Sobere baksteenbouw met natuursteengebruik voor de lateien, de dorpels en de boogaanzetten. De woning was gecreëerd volgens het principe van Berlage waarbij de binnenindeling langs de buitenzijde weerspiegeld wordt. Bijna elke kamer heeft een eigen dak. De centrale hal krijgt een eigen volume met zadeldak, dat hoog boven de meeste andere blokken uitsteekt, en vormt het verbindingspunt waarrond alle andere kamers zijn geschikt. Tijdens de verbouwingswerken is op de hoek van de voor- en zijgevel een houten structuur verwerkt, waardoor de intrinsieke volumewerking totaal verdwijnt. Nieuw ramen vervangen het oorspronkelijke, typerende schrijnwerk.
Interieur. Vóór de ingrijpende verbouwingswerken herinnerde het interieur van de hal aan Berlage. Hoste maakt gebruik van verschillende kleurschakeringen in de steen. Een brede band decoratief metselwerk loopt over de muur en de deuren. In de hal worden verschillende zuilen verwerkt die de segmentbogen ondersteunen. Het kapiteel van de zuilen is net als bij Berlage door natuursteen geaccentueerd en binnen het muurvlak gehouden.

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING, Bouwvergunningen, nummer 4233/2001.
  • VERDONCK A.,Oeuvrelijst van architect Huib Hoste, onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2003-2004.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Daverlostraat

Daverlostraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.