Pestkapelletje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Gemeneweideweg-Zuid
Locatie Gemeneweideweg-Zuid zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pestkapelletje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeneweideweg-Zuid zonder nummer. Zogenaamd Pestkapelletje uit het eind van de 18de eeuw. Oorspronkelijk gewijd aan Sint-Rochus, die werd aangeroepen ter voorkoming van de pest. Het beeld van Sint-Rochus zou tijdens de Franse Revolutie, ca. 1792, zijn vernield. In de plaats komt een beeld van Maria, het kapelletje wordt bezocht door de pelgrims op bedevaart naar de kerk van Ver-Assebroek (cf. Pastoor Verhaegheplein). In 1931 draagt pastoor Cornette het kapelletje op aan Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood. Het kapelletje wordt op initiatief van de heemkundige kring Arsbroek gerestaureerd in 1993.
Oorspronkelijk lag het kapelletje temidden de velden maar is nu helemaal omringd door recente woningen. Witbeschilderd, bakstenen kapelletje onder zadeldak met bekronend ijzeren kruis en onder een monumentale hulststruik. Rondboognis met omlijsting in gesinterde baksteen en beeld van Maria met daaronder opschrift "O.L.V / TROOST IN NOOD / B.V.O." Voor de kapel ligt een arduinen steen met daarop een houten bidbankje.

  • KIMPE W., Het pestkapelletje te Assebroek, in Arsbroek, 1990, pagina's 26-29.
  • MAERTENS M., Mijmering na het bezoek aan het Sint-Rochuskapelletje, in Arsbroek, 1992, pagina's 23-24.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gemeneweideweg-Zuid

Gemeneweideweg-Zuid (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.