Halfvrijstaande dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Pastoor Verhaegheplein
Locatie Pastoor Verhaegheplein 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Halfvrijstaande dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Assebroek

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Halfvrijstaande woning, enkelhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw maar mogelijk met oudere kern, zie vlechtingen in de linkerzijgevel. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij Koninklijk Besluit van 28/11/1978.

Op deze plaats stond, volgens een kaart van 1772 en getekend door landmeter Ignatius Drubbel, een kleine hoeve van de koster zogenaamd "de costerie". Bij het huis hoort een perceel grond, met boomgaard en zaailand, dat zich uitstrekt vanaf de Kerklaan tot voorbij de kerk. Op een figuratieve schets van A. Setola van 1777 staat de "costerie" afgebeeld als een lage woning onder zadeldak. Op de Poppkaart (circa 1842) staat hier een klein volume getekend. Bij de aanleg van het plein, in 1877, verdwijnt "de costerie". De oude zijgevel werd dan wellicht in het nieuwe huis geïntegreerd.
Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen boven een grijze plint. Voorgevel van vijf traveeën met 19de-eeuws uitzicht.Nieuw schrijnwerk met kleine roedeverdeling naar oud model. Segmentboogvormige vensters op de begane grond met bakstenen omlijsting en lekdrempel, oorspronkelijk beluikt cf. duimen, op de verdieping rechthoekig. Halfbolle kooflijst onder kroonlijst op klossen.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nummer 276, nummer 381.
  • BOSSU J., Het dorp van Assebroek in de 17de en 18de eeuw, in Arsbroek, 1997, pagina's 5-28.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Assebroek

Jacobus Roelofstraat, Kerklaan, Pastoor Verhaegheplein (Brugge)

maakt deel uit van Pastoor Verhaegheplein

Pastoor Verhaegheplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.