erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
77147
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77147

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Halfvrijstaande dorpswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Assebroek
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Halfvrijstaande woning, enkelhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw maar mogelijk met oudere kern, zie vlechtingen in de linkerzijgevel.

Op deze plaats stond, volgens een kaart van 1772 en getekend door landmeter Ignatius Drubbel, een kleine hoeve van de koster "de costerie". Bij het huis hoort een perceel grond, met boomgaard en zaailand, dat zich uitstrekt vanaf de Kerklaan tot voorbij de kerk. Op een figuratieve schets van A. Setola van 1777 staat de "costerie" afgebeeld als een lage woning onder zadeldak. Op de Poppkaart (circa 1842) staat hier een klein volume getekend. Bij de aanleg van het plein, in 1877, verdwijnt "de costerie". De oude zijgevel werd dan wellicht in het nieuwe huis geïntegreerd.

Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen boven een grijze plint. Voorgevel van vijf traveeën met 19de-eeuws uitzicht.Nieuw schrijnwerk met kleine roedeverdeling naar oud model. Segmentboogvormige vensters op de begane grond met bakstenen omlijsting en lekdrempel, oorspronkelijk beluikt, zie duimen, op de verdieping rechthoekig. Halfbolle kooflijst onder kroonlijst op klossen.

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 276, nummer 381.
 • BOSSU J., Het dorp van Assebroek in de 17de en 18de eeuw, in Arsbroek, 1997, p. 5-28.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Assebroek

 • Is deel van
  Pastoor Verhaegheplein


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77147 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.