erfgoedobject

Sint-Jozef en Sint-Kristoffelkerk

bouwkundig element
ID: 77181   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77181

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sint-Kristoffelstraat nummer 10. Sint-Jozef en Sint-Kristoffelkerk. Zaalkerk met modernistische inslag ontworpen door architect Nolf (Torhout).
Opgericht in 1935 na de stichting op 3 december 1934 van de nieuwe parochie (gedeeltelijk op het grondgebied van de moederparochie Onze-Lieve-Vrouw op Ver-Assebroek en van de Sint-Katarinaparochie) op de wijk Zevekote. De wijk ontstaat op de gronden van Urbain Bossuyt, toenmalige eigenaar van kasteel Zevekote (cf. Bossuytlaan). Hij verkavelt en verkoopt zijn kasteelgronden met de bedoeling een nieuwe wijk te stichten.
Eerst wordt een klasje en noodkerk ingericht in een boerderij, gelegen achter het kasteel van Zevekote. In 1933 verhuist het klooster en de school naar de nieuwe gebouwen, cf. Schoolstraat. De noodkerk wordt in 1935 vervangen door de huidige kerk. Deze wordt als Sint-Jozef en Sint-Kristoffelkerk ingewijd op 29 april 1936. De eerste pastoor E. Faes wil met de invoering van de patroonheilige Kristoffel op de wijk een bedevaartsoord oprichten.
In 1936 volgt de stichting van het Sint-Kristoffelgenootschap dat tot zeker in de jaren 1950 instaat voor de jaarlijkse zegening van fietsen en gemotoriseerde voertuigen.

Georiënteerde zaalkerk met klokkentoren en sacristie aan de zuidkant, baksteenbouw in zogenaamde Hollandse zandsteen onder pannen zadeldak. Gelegen aan de splitsing met de Schoolstraat en omgeven door plantsoenen met linden.
Monumentale westgevel met hoge punttop en Christusmonogram in de top. Gebruik van de spitsboog voor het portaal onder een brede luifel, met flankerende vensters, en daarboven een groot glasraam. Sobere zijgevels met rechthoekige vensterpartijen en ronde koorapsis onder half kegeldak bekleed met koperplaten. Aan de zuidelijke ingang zit een gedenkplaat met opschrift "ZALIG AANDENKEN AAN / Z.E.H. JULIUS FAES / EERSTE PASTOOR EN INRICHTER / DEZER PAROCHIE". De rijzige klokkentoren, onder kegeldak bekleed met koperplaten, heeft blinde torenwanden. Op de zuidwesthoek is een monumentaal beeld van de Heilige Kristoffel, in gebakken ijzerklinker en ontworpen door de Nederlandse beeldhouwer Koos van der Kaay, cf. opschrift, aangebracht. Het beeld is gewijd, op 28 juli 1946, naar aanleiding van de jaarlijkse Kristoffelbedevaart op 25 juli.

Interieur. De plattegrond ontvouwt een zaalkerk van vijf traveeën en koor met halfronde apsis. Monumentaal, paraboolvormig gewelf met, bepleisterde en witbeschilderde muren. De kerk wordt per travee verlicht door vijflichten met glas-in-lood en brandglazen met voorstellingen van het leven van Christus. Daaronder een kruisweg in ceramiek uitgevoerd door de firma Boch Frères (La Louvière).
De vloer is belegd met cementtegels, in de betegelde lambrisering met kleuren groen, beige en zwart zit de kruisweg verwerkt.
Het donkerblauw beschilderd koor heeft een mozaïekfries, ontworpen door Linthout (Sint-Kruis), met voorstelling van de Heilige Drievuldigheid en het Heilig Sacrament. Brandglasramen met de voorstelling van de Heilige Familie. In het linker koorvenster met vermelding van de schenkers cf. opschrift, "MZ & MW BOSSUYT-DECUYPERE / STICHTER DEZER KERK 1935".

  • BARREMAECKER R. (ed.), Assebroek, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, pagina 38.
  • DE MEYER E., Sint-Jozef en Sint-Kristoffelparochie 50 jaar jong, in Arsbroek, 1986, pagina's 65-71.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Sint-Jozef en Sint-Kristoffelkerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77181 (Geraadpleegd op 19-09-2019)