erfgoedobject

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID: 7721   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7721

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de familie Thijs, naar een ontwerp door Guillaume Rooses uit 1894. Het bescheiden pand behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die omstreeks 1890 zijn debuut maakte en gedurende een dertigtal jaar actief was, tot zijn overlijden in 1922. In het overgrote deel van zijn architectuurproductie, paste Rooses een eclectische stijl toe, zowel met klassieke als neo-Vlaamserenaissance-invloeden, gekenmerkt door een polychroom materiaalgebruik en een rijk geveldecor. Op de rechts aanpalende percelen ontwierp hij in 1896 de woningen De Smidt en Van Aalst in conventionele neoclassicistische stijl, en in 1897 de woning Theuns in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Deze panden maken deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 33 tot 61) dat representatief is voor de oorspronkelijke, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890. Eveneens in 1897 bracht Rooses hogerop in de straat nog een eclectisch burgerhuis tot stand in opdracht van zijn vader, de aannemer Petrus Joannes Rooses.

Met een gevelbreedte van twee traveeën, omvat de rijwoning twee bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, oorspronkelijk vermoedelijk met knipvoegen, geaccentueerd door gesinterde baksteen voor speklagen en ontlastingsbogen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint, puilijst en lekdrempels, van witte natuursteen voor speklagen, sluit-, kraag- en dekstenen, de jaarsteen, architraaf en voluten. Geleed door de puilijst en axiaal van opzet, legt de compositie de klemtoon op het getrapte dakvenster dat de middenas bekroont. Dit laatste wordt opgevangen door rondbogen op kraagstenen, geflankeerd door voluten en bekroond door overhoekse fioelen met topstuk. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde deur- en vensteropeningen, op de bovenverdieping met sluitsteen en baksteenmozaïeken in de borstwering. Medaillon met bouwjaar 1894 op de middenpenant. Een gebroken, klassiek hoofdgestel met architraaf, overhoekse tandfries en houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Bewaard houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1894#1047.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7721 (Geraadpleegd op 27-09-2020)