Herberg De Lelie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Weidestraat
Locatie Weidestraat 79, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg De Lelie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Weidestraat nr. 79. Voormalige herberg z.g. “DE LELIE” cf opschrift op de hoek bij de Leliestraat, nu ingericht als woonhuis. Ca. 1661 gebouwd door een Brugse brouwer. De herberg ligt dan net buiten de Paallanden van Brugge, op het grondgebied van de heerlijkheid Sijsele. Tegenover de herberg stond de oudere (reeds vermeld in 1580), nu verdwenen herberg Daverlo. Gerenoveerd, waarschijnlijk in het derde kwart van de 20ste eeuw, waarbij o.m. de rechthoekige deur wordt verplaatst en vervangen door een korfboogdeur en het lagere linker volume ingericht als garage (met aanbrengen van een korfboogpoort)

Vrijstaand en prominent gelegen aan de splitsing van beide wegen. Lage, verankerde, witbeschilderde baksteenbouw op gepekte plint bestaande uit twee haaks op elkaar gebouwde vleugels. De hoofdvleugel, aan de Leliestraat, bestaat uit drie volumes onder verspringende zadeldaken. Het middendeel heeft een centraal geplaatst, opvallend dakvenster met driehoekig fronton en flankerende voluten. De korfboogdeur met smal, flankerend venster en cartouche met opschrift zijn niet oorspronkelijk. Rechts een volume met twee opkamertraveeën, links een lager bijgebouw heden in gebruik als garage. De zijvleugel, aan de Weidestraat, is tijdens de renovatie verfraaid, o.m. met een dakkapel en een muur met ingangspoort. Alle rechthoekige muuropeningen hebben vernieuwd schrijnwerk, met kleine roedeverdeling en luiken, naar oud model.

BARREMAECKER R. (ed.), Assebroek, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 67.
BRUYNEEL G., Het ontstaan van de herberg De Lelie, in Arsbroek 1996, p.93-99.
DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 57-58.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

maakt deel uit van Weidestraat

Weidestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.